EXPERTI

Ideathonem Vás provedou:

Alexandre Reznikow

Alex je výzkumník v think-tanku České priority. V posledních 3 letech vedl foresightové projekty pro různé státní instituce (ÚV, MŽP, MPSV) a skrz advokační a vzdělávací aktivity propaguje systematičtější využívání foresightu ve veřejné správě. Zabývá se také posílením rozhraní mezi vědou a tvorbou veřejných politik a obecněji prosazováním principů evidence-informed policymaking v české veřejné správě. Alex absolvoval politologii a urbánní politiky na Sciences Po Paris ve Francii.


LinkedIN

Karolina Bieliková

Karolina je výzkumnice v think-tanku České priority. V posledních 2 letech je součástí foresightových projektů pro různé státní instituce (ÚV, MŽP, MPSV) a skrz advokační a vzdělávací aktivity propaguje systematičtější využívání foresightu ve veřejné správě. Kromě práce v Českých prioritách studuje doktorské studium na Masarykově univerzitě v oboru mediální studia. Její oblast výzkumu je politická komunikace a participace na sociálních sítích, mis/dezinformace a resilience v online prostoru.


LinkedIN


Experti k výzvám Idethonu:

Linda Obrtelová

Expertka k výzvě: Dopady stárnutí populace na mladé

Linda Obrtelová vystudovala ergoterapii a andragogiku a dlouhodobě se věnuje tématům starší generace, sociálním službám a dobrovolnictví. Má zkušenosti z vlastní praxe – zabývá se rozvojem a transformací sociálních služeb.Je ředitelkou Ústavu sociálních služeb v Praze 4 a působí i v neziskovém sektoru – zastává roli supervizorky, mentorky a konzultantky.


LinkedIN

Michaela Slussareff

Expertka k výzvě: Digitální zranitelnost a závislosti

Michaela Slussareff se věnuje výzkumu vlivu digitálních technologií na vývoj a zdraví dětí. O těchto tématech přednáší na Univerzitě Karlově, Ústavu informačních studií a knihovnictví, oboru Studia nových médií. V roce 2022 napsala knihu pro rodiče Hry, sítě, porno. Rodičovský průvodce džunglí digitálního dětství a puberty, před lety založila iniciativu Digitální zdraví dětí, která je určena rodičům, pedagogům, ale i pediatrům a nabízí jim odpovědi na otázky, jaká nebezpečí, ale i příležitosti digitální technologie dětem přináší a jakým způsobem okolo nich nastavit zdravá pravidla a hranice.


LinkedIN

Tomáš Ervín Dombrovský

Expert k výzvě: Příjmy a nejistota na trhu práce a Nárůst nákladů na život

Tomáš Ervín Dombrovský je analytik pracovního trhu v Alma Career (LMC). Skrze výzkumy a další zdroje dat mapuje hlavní jevy a trendy v propojených světech vzdělávání a práce. Závěry a doporučení, které mohou pomoci zlepšit prostředí pro spolupráci, pravidelně přednáší lidem z HR a vedení organizací. Je členem týmu externích poradců ministra práce a sociálních věcí ČR. Krom toho se stará také o veřejně prospěšné aktivy přesahující každodenní byznys společnosti Alma Career (dříve LMC), v níž je třináctým rokem zaměstnán.


LinkedIN

Alexandr Kasal

Expert k výzvě: Zvýšený výskyt duševních onemocnění u mladých

Alexandr Kasal je vedoucím pracovní skupiny Výzkum a prevence sebevražd v Národním ústavu duševního zdraví. Ve své výzkumné praxi se orientuje primárně na témata sebepoškozování a sebevražedného jednání a snaží se klást důraz na praktickou uplatnitelnost výsledků. Spolu s dalšími inicioval a formuloval Národní akční plán prevence sebevražd 2020-2030. V současnosti se svým týmem pracuje na jeho implementaci v rámci evropského projektu ImpleMENTAL. Působí také jako analytik Vládního analytického útvaru, kde spolu s ostatními usiluje o to, aby byla tvorba legislativy opřená o data a zahraniční zkušenosti.


Profil na NUDZ

Petr Lupač

Expert k výzvě: Dopady digitalizace na pracovní trh

Petr Lupač působí na katedře sociologie FF UK a specializuje se na společenské aspekty užívání Internetu, sociologii médií a teorii šíření inovací. Je českým zástupcem mezinárodní výzkumné aktivity World Internet Project a zkušenosti ze zkoumání nerovnoměrně probíhající informatizace využil jako člen expertní skupiny při přípravě „Strategie digitální gramotnosti ČR na období 2015 až 2020". Absolvoval studijní a výzkumné pobyty na New York University (USA), Kansas State University (USA) a University of Liverpool (UK). V roce 2018 publikoval u vydavatelství Emerald knihu

Beyond the Digital Divide: Contextualizing the Information Society, v současnosti se zabývá především problematikou faktorů a souvislostí diferencovaného přístupu k informacím.  


LinkedIN Katedra sociologie FF UK

Lucie Sršňová

Expertka k výzvě: Příjmy a nejistota na trhu práce a Nárůst nákladů na život

Lucie Sršňová vystudovala Veřejnou a sociální politiku na FSV UK. V rámci projektu Mechanismy prosazování principů udržitelného rozvoje ve státní správě na Ministerstvu životního prostředí byla gestorem sociální oblasti udržitelného rozvoje. V současné době spolupracuje na aktualizaci Strategického rámce ČR 2030. Je členkou Rady vlády pro seniory a stárnutí populace. Na ISS FSV UK vede jeden ze seminářů k Úvodu do veřejné politiky.


LinkedINPoslední změna: 1. prosinec 2023 16:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám