VÝZVY

Je zcela na Vás, jakou výzvu si zvolíte. Můžete se zaměřit na téma, které je Vám osobně či profesně blízké a vnímáte jako důležité se jím zabývat. K ruce Vám budou experti a expertky z oboru, kteří Vás podpoří během ideování Vašich nápadů a hledání řešení, ale taky od nich na konci ideathonu dostanete zpětnou vazbu.


Nárůst ekonomické nejistoty

Příjmy a nejistota na trhu práce

Prekarizace práce spočívá v obecném znejišťování pracovních podmínek a je protikladem standardního zaměstnání (plný pracovní úvazek se standardní pracovní smlouvou).Velmi často v tomto kontextu máme na mysli takové pracovní smlouvy, které nesplňují řádné pracovní právo (agenturní zaměstnávání, DPP/DPČ, atp.). To nadále způsobuje nejen obrovskou nejistotu a nestabilitu na úrovni finanční ale i zdravotní. Populace, které se prekarizace práce nějakým způsobem dotýká, je méně odolná vůči nečekaným událostem, které na ni mohou mít fatální vliv. 

JAK Z TOHO VEN?


Témata, kterými se můžete zabývat:

 • prekarizace práce,

 • nestandardní pracovní podmínky,

 • DPP/DPČ,

 • švarcsystémy,

 • agenturní zaměstnání,

 • znevýhodněné skupiny,

 • gender pay gap 

 • rodičovská dovolená,

 • péče o dítě/ rodiče/ nemocné a work-life balance,

 • přenášení rizik ze zaměstnavatele na zaměstnance,

 • nežádoucí flexibilita,

 • nízká vymahatelnost pracovního práva,

 • ...

Růst nákladů na život

Pandemie Covid-19 nebo válečný konflikt na Ukrajině měli značný vliv na ceny energií, bydlení, potravin a pohonných hmot. Průzkum z roku 2022 ukázal, že pouze 19% lidí je schopno vyšší náklady pokrýt bez větších problémů. I přesto, že mzdy zaměstnanců rostou, reálné výdělky po zohlednění spotřebitelských cen klesají. To klade velký nárok na pokrytí základních životních nákladů domácností. S tím souvisí značný strach, stres, nárůst nedůvěry v politiky a další společenské problémy. 

JAK Z TOHO VEN?


Témata, kterými se můžete zabývat:

 • inflace,

 • růst nákladů na život,

 • ceny potravin,

 • energeticá krize,

 • nárůst strachu a stresu,

 • vyšší míra nedůvěry v politiky,

 • ...

Dopady digitalizace na pracovní trh

Digitalizace, automatizace a robotizace vedou k značné proměně pracovního trhu. V některých odvětvích může dojít ke ztrátě pracovních míst, což bude vyžadovat přeškolení a adaptaci pracovníků na nové dovednosti.Digitalizace také mění pracovní postupy, zdůrazňuje práci na dálku a vyžaduje ochranu online bezpečnosti a soukromí dat. Tyto změny nesou i sociální a etické otázky, jako je etika automatizace a dopady na psychické zdraví zaměstnanců. 

JAK Z TOHO VEN?


Témata, kterými se můžete zabývat:

 • automatizace a robotizace v kontextu pracovního trhu,

 • nerovnováha na pracovním trhu,

 • adaptace pracovníků / pracovnic,

 • změna pracovních postupů,

 • digitální propast,

 • ... 


Ztráta důvěry a solidarity

Dopady stárnutí populace na mladé

Během následujících 20 let se většina evropských a asijských států dočká toho, že se zvýší podíl lidí ve věkové kategorii 65+. Jaké výzvy s sebou nese stárnutí populace na starší i mladší věkové skupiny? Jakým způsobem budeme muset přizpůsobit naše prostředí a naše veřejné politiky pro stále početnější skupinu starších osob? Jak zajistíme formální i neformální péči? Jak zajistíme důstojné podmínky pro ně a jakou roli mohou hrát mladší věkové skupiny?

JAK Z TOHO VEN? 


Témata, kterými se můžete zabývat:

 • stárnoucí populace, 

 • adaptace měst a sídel, 

 • zdravotně sociální služby, 

 • podpora pečovatelů,

 • osamělost seniorů a seniorek,

 • institucionální péče,

 • ...

Zvýšený výskyt duševních onemocnění u mladých

10% Čechů a Češek trápí jedna z forem duševních onemocnění, přitom se stále můžeme setkávat s tím, že je téma duševního zdraví ve společnosti tabuizováno a lidé, kteří trpí duševním onemocněním jsou stigmatizováni. Nejzřetelnější nárůst se ukázal zejména mezi mladými dospělými ve věku 18-24 let. Tento trend sebou nese řadu nežádoucích dopadů ve formě sociálního vyloučení a izolace, zvýšená sebevražednost nebo adiktivní chování.

JAK Z TOHO VEN? 


Témata, kterými se můžete zabývat:

 • detabuizace duševního zdraví a nízka gramotnost, 

 • sociální izolace a osamělost, 

 • sociální znevýhodnění lidí s duševním onemocněním 

 • negativní dopady na zdraví způsobené sociálními sítěmi / online světem, 

 • nedostatek personálu a služeb v oblasti duševního zdraví,

 • ...

Digitální zranitelnost a závislosti

S nárůstem používání digitálních technologií a roli digitálních prostředí ve 21. století, přibývá také jejich kompulzivního užívání. Tento typ užívání s sebou může nést další problémy jako negativní dopad na duševní zdraví jedince, hrozba kyberšikany, dezinformace nebo negativní dopad na vztahy. I když digitální prostředí s sebou nesou mnoho negativních faktorů pro společnost, stále představuje i pozitivní nástroj pro řešení některých problémů. Nad tím, jak můžeme efektivně využít pozitivního vlivu digitálního prostředí a zároveň snížit jeho negativní dopad zatím neexistuje jasné řešení. 

JAK Z TOHO VEN?


Témata, kterými se můžete zabývat:

 • negativní dopady sociálních sítí a jejich algoritmů na jedince/společnost, 

 • nadměrné hraní videoher, 

 • negativní dopady nadměrného sledování porna a sexuálních obsahů, 

 • kyberšikana a neslušnost v online prostředí 

 • dopad nadměrného užívání na vztahy (napr.FOMO), 

 • objektivizace těla na sociálních sítích, 

 • dezinformace, misinformace a konspirace v online prostředí 


Registrace | Zpět na hlavní stránku ideathonu


Poslední změna: 17. říjen 2023 16:19 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám