Inovace v humanitární pomoci

 • Jaké nejzajímavější inovativní projekty se připravují na poli humanitární pomoci?

 • Jakou škodu může napáchat špatně promyšlený projekt a jak škodám předejít?

 • Proč je to důležité vědět, ať už se budete věnovat jakémukoliv oboru?


Inovace jsou trendy termínem ve všech oborech a humanitární pomoc není výjimkou. V podmínkách časové tísně, limitovaných zdrojů a naléhavé potřeby zachraňovat lidské životy je nevyhnutelné hledat originální řešení. Zároveň je ale potřeba vyvarovat se nekritickému nadšení, neustále vyhodnocovat přínos postupů a sledovat nezamýšlené negativní dopady.


Výzkumy ukazují zajímavý problém: zatímco akademický sektor přináší stále nové výzkumy, které můžou inovace v praxi zefektivnit, k praktikům se tyto nové poznatky nedostávají. A postupují často s technooptimistickým nadšením, ale zároveň opakují staré chyby.

Právě proto je tu tento kurz:

 • chce zkoumat aktuální vědecké poznatky a ukazovat praxi.

 • Propojovat vědce a praktiky humanitární pomoci.

Kurz se zabývá tématem inovací v humanitární pomoci, ale jeho přínos je širší – řeší otázku

 • jak inovace využívat skutečně efektivně

 • a jak se vyvarovat nezamýšleným dopadům.

A odpovědi na tyto otázky jsou užitečné i mimo humanitární pomoc.

Co se naučíte?

 • Dozvíte se, na čem pracují přední humanitární organizace.

 • Naučíte se o inovacích přemýšlet kriticky.

 • Lépe porozumíte možnostem technologického rozvoje i jejich rizikům.

Pro koho je kurz určený? Jsou vstupní požadavky?

 • Kurz je určen pro všechny studenty UK (a případně i veřejnost), kteří mají zájem o inovace, chtějí se o nich víc dozvědět více a jsou připraveni aktivně se zapojit do kurzu.

 • Konkrétní vstupní požadavky nejsou stanoveny.

 • Kurz bude otevřen při minimálním počtu 10 zájemců, maximální kapacita kurzu je 25.

Jak kurz probíhá?

 • Kurz probíhá prezenčně a v anglickém jazyce.

 • Struktura kurzu:

  • Na prvních čtyřech setkáních se podíváme na základní koncepty, ze kterých inovace v humanitární pomoci vychází.

  • Další čtyři setkání věnujeme hostům z praxe, kteří představí svou práci.

  • V závěru si studenti vytvoří týmy a vyberou témata, kterým se budou věnovat ve svém závěrečném projektu. Jeho výstupem bude prezenace.

  • Tyto prezentace představíme na závěrečném setkání ve zkouškovém období.

Přednášky a závěrečná konference je otevřena i veřejnosti mimo UK.

Obsah kurzu - témata:

 • Spolupráce s dobrovolníky – Digital Humanitarians

 • Vytváření map pro mapování krizí

 • Doprava lidí i materiálu do nejvzdálenějších míst

 • Zpracování velkých dat a ochrana soukromí

 • Inovace medicínských postupů a léků

Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0020.

 • Doktorandi, vyučující a další zaměstnanci UK se zapisují prostřednictvím Vzdělávacího portálu UK.

 • Zájemci mimo UK: v případě zájmu kontaktujte garanta kurzu.

Podmínky zakončení kurzu:

 • Docházka – povolené jsou max. 2 absence

 • Četba a aktivní zapojení se do diskuse k textům na hodiny

 • Zpracování závěrečné prezentace

 • Vyplnění evaluace

Za splnění kurzu získají:

 • Zapsaní studenti UK

  • 4 kredity

  • certifikát o absolvování

 • Účastníci zapsaní přes Vzdělávací portál UK a další zájemci

  • certifikát o absolvování

  • digitální odznak (badge)

Kdo vás kurzem provede?

Jan Böhm

LinkedIN


Posledních 15 let se věnuje humanitární pomoci a rozvojové spolupráci se specifickým zaměřením na využití digitálních technologií při komunikaci, fundraisingu i při samotném poskytování pomoci. Začínal v organizaci SIRIRI, která se zaměřuje na podporu rozvoje ve Středoafrické republice. Jako konzultant na volné noze pak spolupracoval s organizacemi ADRA, FoRS, Business Leaders Forum, festivalem Jeden Svět, Nadací Via a dalšími.

Od roku 2015 pracuje v organizaci Lékaři bez hranic. Nejdřív nastoupil jako digitální stratég pro českou pobočku organizace, kde pečoval o rozvoj digitálního fundraisingu a komunikace. Založil českou komunitu Missing Maps, technologického projektu, ve kterém dobrovolníci překreslují satelitní snímky pro humanitární organizace. Následně jako community manager pečoval o rozvoj podobných dobrovolnických komunit po celém světě. Vedle toho se začal zapojovat do práce na nové pozici digitálního stratéga v týmu ženevského koordinačního centra Lékařů bez hranic, které se stará o komunikaci v zemích, kde Lékaři bez hranic působí. Má na starosti digitální komunikaci ve zhruba 25 zemích, kde působí ženevské operační centrum – od krizového monitoringu až po vytváření komunikačních strategií pro jednotlivé státy. Jedním z těchto států je i Ukrajina, která od 24. února 2022 pohltila veškerou jeho kapacitu. Ve zbývajícím čase vedl vznik projektu pomahejukrajine.cz a podílel se na založení spolku Kalyna – komunitní uprchlické centrum, které se zaměřuje na pomoc Ukrajinským uprchlíkům v jeho domovských Pardubicích.

Chcete se na něco zeptat?

S jakýmikoliv dotazy kontaktujte vyučujícího:

Jan Böhm

Mail: jan.bohm@prague.msf.org

Twitter: @janbohm


Poslední změna: 15. prosinec 2022 19:26 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám