Násilí v blízkých vztazích

Ucelený cyklus seminářů je koncipován jako interdisciplinární úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích. Zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie.


Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty se základy problematiky násilí ať již v osobních nebo pracovních vztazích ve fyzické nebo psychické formě, a to z pohledů různých odborností. Pro účast v kurzu není třeba žádná specifická předcházející znalost.


V rámci seminářů se s Vámi o své zkušenosti podělí odbornice a odborníci z neziskových organizací, které poskytují pomoc obětem násilí v první linii.


Komu je kurz určen?

Kurz Násilí v blízkých vztazích je určen pro studentky a studenty všech oborů prezenčního i kombinovaného studia UK napříč obory a fakultami.


Jaký je obsah kurzu?

 • 1. Úvod

  Očekávání, motivace, naladění na téma

 • 2. Co jsou příčiny násilí v blízkých vztazích: genderově-podmíněné násilí jako strukturální problém

  Gender, intersekcionalita, nerovnosti, vícečetné znevýhodnění, zneužití moci

 • 3. Teorie k partnerskému násilí

  Dynamika násilného vztahu, pochopení toho, co se děje, cyklus násilí, empowerment oběti, přístup založený na potřebách obětí, trauma jako důsledek zažitého násilí

 • 4. Odchod

  Vyhodnocování rizik, bezpečí, rizikové faktory, překážky a bariéry při odchodu, victim-blaming, sekundární viktimizace

 • 5. Systém pomoci

  Co má systém nabídnout oběti? Potřeby obětí po odchodu, předsudky, stereotypy a ne/důvěra obětem, reálná aktuální situace systému pomoci a jeho jednotlivých složek, základní info o legislativě

 • 6. Práce s traumatem

 • 7. Děti a domácí násilí

  Dopad partnerského násilí na děti, neutrální postoj k násilí, práce s celou rodinou, Cochemská praxe, potřeby dětí

 • 8. Specifická témata násilí v blízkých vztazích

  Zneužívání v dětství, mezigenerační násilí, násilí ve stejnopohlavních párech, muži jako oběti násilí v blízkých vztazích

 • 9. Podpora pro oběti

  Kam se obrátit, co dělat

 • 10. Zvěrečná reflexe


Jak bude kurz probíhat?

 • Kurz bude probíhat prezenčně. A to v úterý v čase 14:30 – 16:00 na adrese Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská) v budově D ve druhém poschodí MAPA.

 • Jednotlivá témata budou mít teoretickou a praktickou část:


  • V teoretické části se studující seznámí s koncepty, které popisují specifickou dynamiku násilí v blízkých vztazích a jeho příčiny nejen z pohledu individuálních charakteristik, ale také jako systémový a celospolečenský problém. Teoretická část přináší také přehled důsledků prožitého násilí na oběť a úvod do teorie traumatu.


  • Praktická část je zaměřena na práci s konkrétními anonymizovaným kazuistikami, identifikaci rizikových faktorů, posouzení míry nebezpečí opakování násilí a aplikaci přístupu zaměřeného na potřeby oběti.


Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0009 (2 kredity).

 • Další zájemci se mohou účastnit v případě volné kapacity po dohodě s organizátorem kurzu – .

 • Kapacita kurzu je omezená na 40 účastníků.


Podmínky zakončení předmětu (zápočtu)

 • Příprava kazuistiky ve formě seminární práce, v rámci které studenti aplikují znalosti a literaturu (viz seznam v SIS a případně další), rozsah 1 - 3 NS

 • 80% účast na seminářích.

 • Stručná zpětná vazba ke každému semináři z hlediska obsahu (užitečnost semináře) a jeho formy (srozumitelnost).


S kým se na kurzu setkáte?

Semináři Vás provedou odbornice a odborníci se zkušenostmi z praxe v neziskových organizacích, které pomáhají obětem násilí. Podrobnější informace brzy doplníme.


Chcete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Ivona Harvey

Mail:
Poslední změna: 6. říjen 2021 14:48 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám