Násilí v blízkých vztazích

 • Chcete se dozvědět, jak rozpoznat násilí v blízkých vztazích?

 • Jak obětem genderově podmíněného násilí pomáhá systém? Na co je krátký?

 • Jak můžete ohrožené osobě pomoct vy sami?


Ucelený cyklus seminářů je koncipován jako interdisciplinární úvod do problematiky násilí v blízkých vztazích. Zahrnuje teoretické i praktické informace z oborů psychologie, sociální práce, práva a sociologie.


Cílem kurzu je seznámit studentky a studenty se základy problematiky násilí ať již v osobních nebo pracovních vztazích ve fyzické nebo psychické formě, a to z pohledů různých odborností. Pro účast v kurzu není třeba žádná specifická předcházející znalost.


V rámci seminářů se s Vámi o své zkušenosti podělí odbornice a odborníci z neziskových organizací, které poskytují pomoc obětem násilí v první linii.


Přečtěte si článek v magazínu Forum...

Kurz o násilí v blízkých vztazích se otevírá všem studentům

Je skvělé, do kolika vrstev nám dal kurz nahlédnout. Podle mě naprosto selhává prevence a s ní související osvěta, jak ve společnosti obecně, tak mezi odborníky. O tom, jak potřebný tento kurz je, vypovídá i to, že jsem se v rámci svého studia (...) dosud nikdy s takovýmto předmětem nesetkala. A pokud vím, podobně na tom byli i ostatní spolužáci,“ popisuje absolventka minulého běhu, Viktorie Vondráčková.

Celý článek najdete ZDE.


Komu je kurz určen?

Kurz Násilí v blízkých vztazích je určen pro studentky a studenty všech oborů prezenčního i kombinovaného studia UK napříč obory a fakultami.

Jaký je obsah kurzu?

 • 1. Úvod - očekávání, motivace, naladění na téma

  Branislava Marvánová Vargová (ROSA)

 • 2. Teorie k partnerskému násilí

  Jaroslava Chaloupková (ACORUS)

 • 3. Co jsou příčiny násilí v blízkých vztazích

  Blanka Nyklová (AV ČR), Branislava Marvánová Vargová (ROSA)

 • 4. Systém pomoci - co má systém nabídnout oběti

  Dana Moree (FHS UK)

 • 5. Bezpečnostní plán, victim blaming, sekundární viktimizace

  Branislava Marvánová Vargová (ROSA), Markéta Kroftová (ROSA)

 • 6. Bariéry odchodu, rizikové faktory a jejich vyhodnocování

  Branislava Marvánová Vargová (ROSA), Markéta Kroftová (ROSA)

 • 7. Systém pomoci - právní aspekty

  Veronika Ježková (proFem)

 • 8. Práce s traumatem

  Dana Pokorná (proFem)

 • 9. Děti a domácí násilí

  Kateřina Mrzenová (ACORUS), Jaroslava Chaloupková (ACORUS)

 • 10. Specifická témata násilí v blízkých vztazích

  Dana Pokorná (proFem)

 • 11. Podpora pro oběti - kam se obrátit, co dělat

  Branislava Marvánová Vargová (ROSA), Jaroslava Chaloupková (ACORUS)

 • 12. Závěrečná hodina - reflexe

  Blanka Nyklová (AV ČR), Branislava Marvánová Vargová (ROSA)

Jak bude kurz probíhat?

 • Kurz bude probíhat prezenčně. A to v úterý v čase 14:30 – 16:00 na adrese Hybernská 4, Praha 1 (Kampus Hybernská) v budově D ve druhém poschodí MAPA.

  Začátek kurzu - 3. 10. 2023.

 • Jednotlivá témata budou mít teoretickou a praktickou část:

  • V teoretické části se studující seznámí s koncepty, které popisují specifickou dynamiku násilí v blízkých vztazích a jeho příčiny nejen z pohledu individuálních charakteristik, ale také jako systémový a celospolečenský problém. Teoretická část přináší také přehled důsledků prožitého násilí na oběť a úvod do teorie traumatu.

  • Praktická část je zaměřena na práci s konkrétními anonymizovaným kazuistikami, identifikaci rizikových faktorů, posouzení míry nebezpečí opakování násilí a aplikaci přístupu zaměřeného na potřeby oběti.

Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0009 (2 kredity).

 • Akademičtí pracovnícizaměstnanci UK a doktorandi UK se zapisují pomocí Vzdělávacího portálu UK.

 • Další zájemci se mohou účastnit v případě volné kapacity po dohodě s organizátorkou kurzu – .

 • Kapacita kurzu je omezená.

Podmínky zakončení předmětu (zápočtu)

 • Příprava seminární práce, v rámci které studenti aplikují znalosti a literaturu (viz seznam v SIS a případně další), rozsah 1 - 3 NS

 • Maximálně 3 omluvené absence.

 • Zpětná vazba na konci kurzu z hlediska obsahu (užitečnost semináře) a jeho formy (srozumitelnost).

Za splnění kurzu získají:

 • Zapsaní studenti UK

  • 2 kredity

  • certifikát o absolvování

 • Účastníci zapsaní přes Vzdělávací portál UK a další zájemci

  • certifikát o absolvování

S kým se na kurzu setkáte?

Semináři Vás provedou odbornice se zkušenostmi z praxe v neziskových organizacích, které pomáhají obětem násilí.

PhDr. Branislava Marvánová Vargová 

vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA 

psycholožka a terapeutka 

předsedkyně Výboru pro prevenci domácího násilí a násilí na ženách při Radě vlády pro rovnost žen a mužů

Mgr. Blanka Nyklová Ph.D.

výzkumnice Sociologického ústavu AV, dlouhodobě se věnuje otázkám sexuálního, genderově podmíněného a domácího násilí 

medailonek na webu AV ČR ZDE


Informace o dalších lektorkách ZDE.

Chcete se dozvědět víc?

Podívejte se na přednášku Kateřiny Mrzenové: Dítě ohrožené domácím násilím (21. 4. 2022 v Kampusu Hybernská)

Chcete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Ivona Harvey

Mail:


Poslední změna: 4. říjen 2023 11:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám