• Aktuality

Aktuality


9. prosince 2019

Vědci budou moct snadněji založit spin-off firmu, MPO má návod

Praha 8. prosince (ČTK)


Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chce motivovat všechny veřejné výzkumné instituce k tomu, aby při svých pracovištích více zakládaly takzvané spin-off společnosti. Tyto komerční firmy by měly napomoci převádět výsledky výzkumu do praxe. V Česku jich ročně vzniká zhruba čtyři až pět. Vědecká pracoviště podle MPO zakládají spin-offy nahodile, protože jsou v akademickém prostředí považovány za rizikové. Ministerstvo proto za pomoci právníků vytvořilo návod, jak mají výzkumné organizace postupovat a založení pro ně bylo snazší. V pondělí bude o materiálu jednat vláda.


Pro zakládání spin-offů není podle předkládací zprávy potřeba změn v zákonech. Přestože založení někdy představuje pro výzkumnou organizaci úskalí, neklade jim česká ani unijní legislativa překážky, píše se ve zprávě.


"Například v Izraeli vznikají desítky inovativních spin-offů ročně a je to jeden z důvodů, proč je tato země tak úspěšná v komercializaci výsledků výzkumu," řekl ČTK náměstek MPO Petr Očko. Jednou z bariér vzniku spin-offů v ČR je podle něj nejasnost pravidel pro založení nové firmy z akademické instituce. Dodal, že právě to materiál řeší s cílem zvýšit počet spin-offů a posílit komercializaci výsledků výzkumu i v ČR.


Podle MPO umožní spin-off společnosti vědcům flexibilněji rozhodovat a reagovat na nabídku a poptávku podnikatelského sektoru, zároveň umožní vyvést rizika mimo výzkumnou organizaci. Jde například o ztráty anebo odpovědnost za škodu. Dalším benefitem může být podle MPO fakt, že akademická instituce si díky tomu může zajistit další zdroj svého financování, zvýší si prestiž a zároveň si udrží klíčové vědce.


"V řadě případů zakládají spin-off výzkumné organizace společně se svými zaměstnanci, založit ji ale mohou i zvlášť," uvedla ředitelka odboru start-upů státní agentury CzechInvest Markéta Přenosilová. Specifickým případem se stoprocentním podílem mateřské organizace je podle ní takzvaná vyčleněná kancelář transferu technologií jako dceřiná společnost. Její výhodou podle Přenosilové je, že je více flexibilní v rozhodování a méně zatížena administrativou.


"Takto už funguje například firma IOCB Tech s.r.o. při Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR nebo firma CUIP s.r.o. při Univerzitě Karlově," řekla náměstkyně MPO Silvana Jirotková. IOCB Tech stoprocentně vlastní ústav a firma pomáhá přenášet výsledky jeho základního výzkumu například v medicinální chemii, materiálové chemii, biologii a chemii blízkých disciplínách. Podílela se i na dojednání a uzavření více než desítky licenčních smluv s farmaceutickými firmami, připomněla Jirotková.


Materiály:

Popis způsobu zakládání spin-off společností

  • Dokument je určen jednak pro vedoucí orgánů státní správy, kteří jsou zřizovateli veřejných výzkumných institucí nebo kteří mají v kompetenci vysoké školy a další výzkumné organizace, jednak samotnému vedení vysokých škol a dalších výzkumných organizací, v jejichž případě je vznik spin-off společnosti komercializující výsledky jejich výzkumné práce relevantní.


Právní rozbor problematiky zakládání spin-off společností v ČR


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám