• Aktuality

Aktuality


3. prosince 2019

Kurz Úvod do přenosu poznatků a technologií, 6. - 8. 12. 2019

Srdečně vás zveme na kurz Úvod do přenosu poznatků a technologií. Třídenní akce se uskuteční od pátku 6. do neděle 8. 12. 2019. Přednášky budou probíhat ve studovně Knihovny chemické sekce v budově PřF, Hlavova 8, Albertov, Praha 2. Kontakt pro zbloudivší: 736 165 679 (Ondřej Vaněk)

Studenti, kteří si přinesou laptop a připojí se na Wi-Fi přes Eduroam, si budou moci prakticky vyzkoušet mj. vyhledávání v patentových a jiných databázích.

Drobné občerstvení zajištěno!


Kurz pořádá CPPT UK ve spolupráci s Přírodovědeckou fakultou UK.


REGISTROVAT se můžete ZDE.


Pátek 6. 12.

12:30 – 12:40 Zahájení přednášky, organizační pokyny

12:40 – 13:10 Ing. Petr Bažant, CSc., MBA (PowerHUB) – Představení PowerHUB a soutěže Parádní Nápad

13:10 – 13:30 Mgr. Jiří Valach (CPPT UK) – Představení CPPT UK a CUIP s.r.o., #věda do praxe – úspěchy na UK

13:30 – 14:00 RNDr. Petr Synek (PřF UK) – Co je transfer znalostí a technologií?

14:00 – 15:00 RNDr. Kateřina Hartvichová (HARBER IP s.r.o.) – Ochrana průmyslového vlastnictví, příprava patentové přihlášky, zkušenosti z praxe patentové zástupkyně

15:00 – 15:30 Dotazy, diskuze, přestávka

15:30 – 16:15 prof. Ing. Martin Fusek, CSc. (IOCB Tech s.r.o.) – Technologický transfer při vývoji nových léčiv, tržní hodnota výzkumného projektu – zkušenosti z ÚOCHB AV ČR

16:15 – 17:00 Mgr. Barbora Šumová, PhD. (i&i Prague s.r.o.) – Jak vzniká Spin-off společnost? Představení i&i Prague s.r.o. a příklady úspěšného transferu vědy do praxe


Sobota 7. 12.

09:00 – 10:00 RNDr. Ondřej Vaněk, PhD. (PřF a CPPT UK) – Ochrana duševního vlastnictví

10:00 – 11:00 PhDr. Jana Engelová Pavková (ÚPV) – Patenty a patentové databáze, případy z praxe

11:00 – 11:15 Dotazy, diskuze, přestávka

11:15 – 12:00 Mgr. Jana Pilátová (PřF a CPPT UK) – Mám nápad, jak na to? – strategie a portfolio duševního vlastnictví

12:00 – 13:00 Dotazy, diskuze, přestávka na oběd

13:00 – 13:45 Mgr. Ondřej Skořepa (PřF a CPPT UK) – Smlouvy, licence, oceňování vynálezu

13:45 – 14:30 Mgr. Jana Pilátová (PřF a CPPT UK) – Analýza a management informací

14:30 – 15:00 Dotazy, diskuze, přestávka

15:00 – 16:00 Mgr. Ondřej Skořepa (PřF a CPPT UK) – Komunikace, vyjednávání a uzavírání smluv


Neděle 8. 12.

09:00 – 09:45 Mgr. Hana Křepelková (CEDA Maps, a.s.) – Projektové řízení: teorie v praxi

09:45 – 10:45 Mgr. Vojtěch Kadlec (UNICO.ai CZ s.r.o.) – Zakládání a rozvoj spin-off / start-up firmy, matchmaking akademické a aplikační sféry

10:45 – 11:00 Dotazy, diskuze, přestávka

11:00 – 11:45 RNDr. Ondřej Vaněk, PhD. (PřF a CPPT UK) – Veřejná podpora vědy a transferu

11:45 – 12:30 Ing. Naďa Koníčková (TC AV) - EU fondy, Horizont 2020, podpora inovací z EU

12:30 – 14:00 Souhrn, dotazy, diskuze, závěr; přestávka na oběd, šprtání a vyplnění ankety

14:00 – 15:00 Pro zájemce možnost ihned složit zkoušku (napsat písemný test)

Celý program ke stažení zde.


Seminář je pro zaměstnance a doktorandy PřF UK podpořen v rámci projektu „Univerzitní inovační síť Univerzity Karlovy“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000651).

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám