• Aktuality

Aktuality


8. srpna 2019

Zajímá vás, jak připravit kvalitní a úspěšný projekt do program ÉTA? Chcete vědět víc o parametrech veřejné soutěže a poznat příklady dobré praxe? Přihlaste se na seminář, který se uskuteční 11. 9. 2019 od 13 hod. v Modré posluchárně FF UK (Celetná 20, Praha 1). Hovořit se bude také o možnostech mezinárodní spolupráce, konkrétněji o programu Kappa a Cofundy.Co potřebujete vědět?

Název: TA ČR: Informace k veřejné soutěži programu ÉTA a k mezinárodní spolupráci

Termín: 11. 9. 2019, 13:00 - 16:00

Místo: Modrá posluchárna FF UK, Celetná 20, Praha 1

← REGISTRUJTE SE ZDEProgram:

13.00 - 14.30 – Program ÉTA - společenské vědy, humanitní vědy a umění

  • Anotace:

    Program ÉTA na podporu aplikovaného výzkumu a inovací společenských věd, humanitních věd a umění záhy otevře svou třetí veřejnou soutěž. Její vyhlášení je plánováno na 18. září 2019 s alokací 580 mil. Kč veřejné podpory na tuto soutěž. Účelem setkání je informovat o principech programu, parametrech veřejné soutěže a představit příklady dobré praxe. Bude blíže specifikována podmínka zapojení společenských věd, humanitních věd a nebo umění do výzkumného řešení projektu. Záměrem setkání je napomoci k vyšší kvalitě a úspěšnosti návrhů projektů ve veřejné soutěži a poskytnutí prostoru pro diskusi.


14.45-15.45 – Program KAPPA a Cofundy - mezinárodní spolupráce v aplikovaném výzkumu

  • Anotace:

    Na semináři bude představena možnost mezinárodní spolupráce v rámci ERA-NET cofundových výzev zaměřených na oblast materiálového výzkumu, ICT, nanomedicíny, nerostných surovin, znečištění vod a biodiverzity a v programu KAPPA, který je financovaný z Fondů EHP a Norska. Program KAPPA je určen na řešení projektů ve všech tématech výzkumu, vývoje a inovací. Z Norských fondů je poskytnuto 30 % celkových výdajů na projekty zaměřené na zachytávání a ukládání CO2. Každého projektu se musí účastnit vždy alespoň jeden uchazeč z Česka a jeden uchazeč z Norska, Islandu nebo Lichtenštejnska.


Pozvánku v tiskové kvalitě si můžete stáhnout ZDE.


Seminář pořádá Univerzita Karlova ve spolupráci s TAČR. Organizaci zajišťuje Centrum pro přenos poznatků a technologií UK.


Chcete se na něco zeptat?

Kontaktujte paní Ivanu Sýkorovou z CPPT, mail: .

Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám