• Aktuality

Aktuality

26. října 2021

Přijďte na panelovou diskusi nazvanou Experti vs. “experti” aneb Vědci ve světě médií, 25. 11.


Do společenského dění stále více pronikají otázky spojené s vědeckými tématy. Ve světě médií ovšem platí zcela jiné zákonitosti než ve vědě. Střet obou světů často končí neporozuměním a šířením zkreslených či nepravdivých informací.


Srdečně Vás zveme na panelovou diskusi nazvanou Experti vs. “experti” aneb Vědci ve světě médií, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 11. od 17:00 do cca 19:00 v čítárně Kampusu Hybernská (Kavárna Hlína) nebo online.


Pro osobní i online účast se, prosím, REGISTRUJTE ZDE.


Jaká má být role vědců a vědkyň v mediálním světě? Přijďte se s námi nad tímto tématem zamyslet na panelovou diskusi se zástupci vědeckého i mediálního světa.


Naše pozvání přijali:

  • Ing. Petr Koubský, CSc. (Deník N)

  • Mgr. Filip Rambousek (Český Rozhlas)

  • PhDr. Václav Štětka, Ph.D. (Loughborough University)

  • RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D. (PřF UK, ÚHKT)

Jak účastníci na místě, tak ti připojení online, budou mít možnost pokládat panelistům otázky.


Budeme se zabývat těmito tématy:

  • Pluralita názorů: Do jaké míry dávat prostor širokému spektru názorů a kdy se držet mínění většiny?

  • Titul jako záruka kvality? Jak má veřejnost poznat, kdy vědec hovoří jako odborník a kdy prezentuje své osobní názory?

  • Dezinformace: Je povinností vědců ve veřejném prostoru vyvracet bludy a ovlivňovat veřejné mínění?


Aktuální informace o akci najdete v události na Facebooku ZDE.


Akci pořádají Dr. Eliška Koňaříková a Dr. Tereza Mašínová za pomoci Inovační laboratoře a pod záštitou projektu Hyb4City a Centra pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy.


Akce se bude řídit aktuálními protiepidemickými nařízeními vlády. V případě změn ve formátu akce Vás budeme informovat.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám