• Aktuality

Aktuality

15. dubna 2021

UK se s pomocí daru společnosti IKEA připojí do boje proti domácímu násilí

Máme velkou radost, že se našemu CPPT ve spolupráci s Fakultou humanitních studií UK a koalicí neziskových organizací NeNa podařilo získat finanční dar od společnosti IKEA (1) určený na zvýšení povědomí o problematice domácího násilí, prevenci a hledání jeho řešení.


Dar ve výši 7.818.000 Kč se rozdělí rovným dílem mezi koalici NeNa, která poskytuje přímou pomoc obětem domácího násilí na denní bázi, a Univerzitu Karlovu, která se v rámci projektu zaměří především na různorodou medializaci problému a realizaci vzdělávacích akcí. Další důležitou součástí je i výzkumná část, kterou řeší dr. Dana Moree z FHS UK.


Spolupráce je plánována do konce srpna 2022 a v rámci Univerzity Karlovy je do projektu zapojena zatím Fakulta humanitních studií a CPPT, které zaštiťuje a koordinuje výše zmíněné další aktivity UK.


Smlouva s firmou IKEA pokrývá následujících 5 klíčových aktivit:

 • Zvýšení povědomí o domácím násilí a zároveň snížení míry jeho přijatelnosti ve společnosti

  ► naplňováno průběžnými komentáři a konzultacemi k mediálním výstupům navrženými IKEA

 • Podpora neziskových organizací, které pomáhají obětem domácího násilí s cílem poskytnout potřebnou pomoc a ubytování

  Na tento účel bude alokováno minimálně 50 % daru

  naplňováno pomocí obětem domácího násilí, která bude evidována u neziskových organizací koalice NeNa

 • Výzkum dané problematiky s cílem získat dostupné údaje pro ostatní účely

  bude splněno výzkumnou zprávou

 • Podpora legislativních změn, které umožní lepší ochranu obětí domácího násilí a sblíží standardy této ochrany v regionu Česka, Slovenska a Maďarska

  naplňováno průběžnými komentáři a konzultacemi k legislativním návrhům navrženými IKEA

 • Rozvoj kompetencí a vzdělání profesionálů, kteří pomáhají obětem domácího násilí v první linii – například lékařů a sociálních pracovníků

  naplňováno realizací vzdělávacích akcí(1) Společnost IKEA zahájila už v roce 2020 v rámci svého CSR (Corporate Social Responsibility) velkou kampaň zaměřenou na otázku domácího násilí. Více ZDE.


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám