• Aktuality

Aktuality

22. října 2020

Panelová diskuse: Právní aspekty neetického jednání v akademickém prostřed

Centrum pro podporu e-learningu UK uspořádalo 13. a 14. 10. 2020 dvoudenní online konferenci Akademická etika a prevence plagiátorství. Součástí byla i panelová diskuse na téma Právní aspekty neetického jednání v akademickém prostředí. Diskuse se se zúčastnila náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů MŠMT, Mgr. et Mgr. Dana Prudíková, Ph.D., právník, politolog a soudce Nejvyššího správního soudu, JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., a také člen týmu CPPT a CUIP a poradce pro otázky duševního vlastnictví, Mgr. Matěj Machů, Ph.D.


V rámci panelové diskuse se mluvilo i o tom, co je a co není autorské dílo a tedy, co je a co není třeba citovat.

"V otázkách etického jednání v akademické činnosti je také třeba upozornit na nepchopenou problematiku toho, kdo vůbec je a naopak není spoluautorem. Rada nebo vedení totiž spoluautora nedělá. S tímto nepochopením se však v autorskoprávích případech, kterými se v CPPT zabývám, setkávám bohužel dnes a denně," dodává Matěj Machů.

Účastníci diskuse měli samozřejmě prostor pro dotazy a hojně ho využili.


ZÁZNAM Z KONFERENCE najdete ZDE (Brzy doplníme.)

Celý program najdete ZDE.

Více o akci si můžete přečíst i na Facebooku ZDE.
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám