• Aktuality

Aktuality


25. května 2020

Technologická agentura ČR v reakci na aktuální dění připravila několik nových kroků v možností podpory aplikovaného výzkumu a inovací vztahujících se k současné pandemii. Vrámci toho došlo i k rozšíření běžícího projektu GAMA 2 na UK o dílčí projekty věnující se problematice Covid-19. Podpořeny byly 4 projekty za Univerzitu Karlovu v objemu celkem 8 mil. Kč.


  • dr. Tachezy: Vývoj nové komplexní metodiky pro boj s onemocněním COVID-19 (PřF)

  • prof. Kmoch: Příprava, validace a klinická aplikace automatizovaného testovacího postupu stanovení COVID-19 v klinickém materiálu (1. LF)

  • dr. Jann: Testing, incentives, information: How to mobilize society’s resources against pandemic (CERGE UK)

  • doc. Duška: Azitromycin přidaný k hydrochlorochinu v léčbě pacientů přijatých do intenzívní péče s infekcí COVID-19 - randomizovaná kontrolovaná studie (3. LF)


Nejde o typické „proof of concept“ projekty - výstupy všech bezprostředně reagujı́ na nastalou situaci pandemie Covid-19. Všechny projekty nabı́zejı́ řešenı́ využitelná v praxi zejména veřejnými a zdravotnickými institucemi v ČR. Pokud se osvědčı́, mohou přispět k řešenı́ i na globálnı́ úrovni.


Předpokládá se, že výsledné produkty/metodiky, postupy a služby budou přı́nosem pro celou společnost


Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám