Co poskytujeme

Centrum pro přenos poznatků a technologií (CPPT) je samostatná součást Univerzity Karlovy, která poskytuje služby a informace podporující transfer poznatků a technologií a jež vytváří příležitosti a prostředí pro jejich šíření v souladu s naplňováním třetí role univerzity s cílem zvýšit její konkurenceschopnost a atraktivitu pro studenty, zaměstnance i veřejnost.


Centrum buduje inovační síť UK propojením členů akademické obce napříč všemi fakultami a součástmi UK. Rozvíjí ji formou spolupráce s inovativními organizacemi mimo UK, zprostředkováním znalostí, zkušeností, služeb, informací a finančních prostředků. Je vstupní branou, průvodcem a mediátorem potenciálních partnerů.


Organizační řád Centra pro přenos poznatků a technologií UK

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 46/2018 o realizaci práv duševního vlastnictví na Univerzitě Karlově

Opatření rektora Univerzity Karlovy č. 47/2018 o transferu znalostí a technologií na Univerzitě KarlověCPPT poskytuje a zprostředkovává


  • patentové a právní poradenství vědeckým pracovníkům a studentům UK v oblasti komercializace

  • konzultační, znalostní a finanční podporu konkrétních komercializačních projektů (například skrze program GAMA)

  • celoživotní vzdělávání v oblasti komercializace (například skrze předmět Management of science and innovation )

  • přípravu projektových žádostí a následnou realizaci projektů zabývajících se tématy transferu poznatků a celoživotního vzdělávání

  • metodické zajištění přenosu poznatků a technologií na Univerzitě Karlově
Poslední změna: 31. květen 2019 14:27 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám