Fakulta humanitních studií

Na této stránce najdete kompletní nabídku Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


CELLO_ILC: Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče

Management kvality v zařízeních dlouhodobé péče, poradenství v různých oblastech poskytování následné a dlouhodobé péče, problematika péče o pacienty s demencí, problematika péče o lidi s mentální disabilitou a další aktivity související s problematikou stáří a stárnutí. Spolupráce je vhodná zejména pro státní správu, obce a další organizace poskytující dlouhodobou péči.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Identita, kulturní nedorozumění a divadlo utlačovaných

Odborné poradenství, kurzy, semináře a přednášky na téma kulturních konfliktů a útlaku; metody sloužící k jejich odstraňování (např. tzv. divadlo utlačovaných). Potenciálními partnery jsou především školy, neziskové organizace zabývající se sociální prací, státní správa. Nabízené služby mohou být velmi prospěšné také např. pro firmy a pracovní kolektivy, v nichž dochází ke kulturním konfliktům či některé z forem útlaku.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Národní a národnostní identity ve střední Evropě (19.—21. století), tolerance a intolerance, urbánní etnologie (antropologie)

Přednášky, semináře, školení, výstavy, odborné studie a poradenství na téma židovských dějin, kultury a náboženství, či obecně národní a národnostní identity, národnostních menšin. Potenciálními partnery mohou být školy, muzea, bezpečnostní sbor ČR, náboženské obce, neziskové organizace, média.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Restaurování a konzervování uměleckých děl minulosti

Metodika koncipování restaurátorského a konzervátorského zásahu, techniky a technologie neinvazivních a invazivních metod restaurátorského průzkumu, semináře a přednášky na téma problematiky etické stránky restaurátorského zásahu. Spolupráce je možná s komerčními i nekomerčními oganizacemi, které se zabývají problematikou konzervování / restaurování uměleckých děl minulosti (povrchy architektury, nástěnná malba, závěsný obraz, polychromovaná plastika) nebo problematikou jejich prezentace.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Poslední změna: 25. červen 2018 11:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám