Centrum pro otázky životního prostředí

Na této stránce najdete kompletní nabídku Centra pro otázky životního prostředí. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Analýza a podpora participativních rozhodovacích procesů

Rozhodovací procesy na místní úrovni v ČR by měly probíhat v transparentním prostředí, které otevírá podmínky pro demokratický dialog a zohledňuje oprávněné zájmy všech dotčených společenských skupin. Takové participativní rozhodování je založeno na znalosti zájmů, rolí, vztahů v rámci těchto skupin, i jejich vlivu na vývoj ve sledované oblasti; k pochopení těchto důležitých faktorů může přispět analýza aktérů. S její pomocí lze zmapovat sociální prostředí, v němž se rozhodovací procesy odehrávají, což v praxi může vést k posilování žádoucích vztahů a omezování potencionálních konfliktů. Nabízený metodický postup provádí tuto analýzu krok za krokem, od vymezení problému a identifikace sociálních skupin (aktérů), přes jejich charakteristiku až po návrh konkrétních opatření. Slouží při plánování a strategickém rozhodování v různých kontextech, je použitelný i pro zlepšení komunikace v případech, kde je třeba najít rovnováhu mezi rozdílnými názory a zájmy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Poslední změna: 25. červen 2018 11:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám