Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium (CERGE)

Na této stránce najdete kompletní nabídku Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Skupina pro analýzu veřejných politik

CERGE UK, v úzké spolupráci s IDEA, nezávislým akademicky založeným myšlenkovým centrem při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., se zaměřuje na vyhodnocování dopadu a vlastní návrhy veřejných politik. Jeho doporučení vychází z analýz založených na faktech, datech, jejich nestranné interpretaci a moderní ekonomické teorii.

 • dopady daní a sociálních dávek

 • analýzy penzijních systémů a ekonomického chování české populace v mezinárodním srovnání

 • makroekonomické predikce

 • předvídání vzdělanostních potřeb trhu práce

 • spotřební chování jednotlivců a rodin

 • ekonomické aspekty vstupu ČR do eurozóny

 • ekonomie školství a vzdělanost

 • veřejné zakázky

 • analýzy zaměstnanosti a trhu práce včetně témat migrace a chudoby a další


 • Daňově-dávkový simulační systém České republiky

 • Model předvídání vzdělanostních potřeb trhu práce pro ČR

 • Model pro předvídání nezaměstnanosti v ČR

 • Model spotřeby domácností

 • Makroekonomický model ČR s možností rozšíření pro další země střední Evropy

Podrobnější informace o činnosti skupiny jsou dostupné na http://idea.cerge-ei.cz.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Skupina pro bibliometrii

CERGE UK, v úzké spolupráci s IDEA, nezávislým akademicky založeným myšlenkovým centrem při Národohospodářském ústavu AV ČR, v. v. i., se věnuje problematice hodnocení a financování vědy a výzkumu v České republice v národním i mezinárodním kontextu. Mezi hlavní oblasti výzkumu a analýz patří:

 • metody hodnocení vědeckých výstupů

 • analýzy institucionální podpory výzkumu

 • reformy financování vědy

 • kvalita řízení výzkumných organizací a systému výzkumu a vývoje

 • hodnocení vědních oborů a výzkumných organizací

 • trendy v kvalitě a kvantitě publikačních výstupů

 • omezení a nástrahy bibliometrických analýz

 • využití bibliometrie v řízení


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Poslední změna: 25. červen 2018 11:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám