3. lékařská fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.

Laboratoř chromatografických metod

Laboratoř chromatografických metod 3. LF UK se skládá přístrojů z vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detektorem a plynové chromatografie (GC) s FID detektorem a dusíkofosforovým detektorem.

  • Na HPLC se provádí stanovení látek pro stanovení oxidačního stresu – malondialdehydu.

  • Dalšími analýzami prováděnými na HPLC je například stanovení anestetik a antibiotik.

  • Pomocí GC se rutinně stanovují hladiny mastných kyselin – nasycených i nenasycených.

  • GC přístroj je propojen s dusíkofosforovým detektorem, na kterém lze stanovovat látky obsahující dusík, např. anestetika.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř elektroforetických separačních metod

Laboratoř elektroforetických separačních metod 3. LF UK je plnohodnotně přístrojově vybavena k excelentnímu výzkumu v těchto oblastech:

  • • Vývoj nových elektroforetických strategií rychlého stanovení aminokyselin, sacharidů a dalších metabolitů v širokém spektru klinických vzorků, které představují základ pro řešení různých farmakologických a fyziologických studií.

  • • Konstrukce a optimalizace elektrochemických detektorů pro separačních techniky s využitím velmi malého množství vzorku.

  • • Vývoj nových technik zakoncentrování biologických vzorků, které jsou založeny na elektroforetickém principu.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.

Oddělení klinické fyziologie

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Poslední změna: 25. červen 2018 11:29 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám