• Vzdělávání
 • Systém managementu a jakosti ve výrobě biomateriálů

Systém managementu a jakosti ve výrobě biomateriálů

AKTUÁLNĚ: Pokud máte o kurz zájem, prosím, kontaktujte Jiřího Valacha na mailu . Kurz je možné si zapsat i po začátku semestru.


 • Zajímá Vás téma certifikace zdravotnických prostředků?

 • Chcete zjistit více o jejím legislativním kontextu?

 • Chcete se poučit o odborných otázkách biokompatibility různých typů materiálů?


Využijte jedinečnou příležitost zapsat si interdisciplinární kurz naší partnerské vysoké školy - VŠCHT - nazvaný Systém managementu a jakosti ve výrobě biomateriálů. Jedná se o semestrální kurz probíhající pod hlavičkou Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství VŠCHT. Garantem kurzu je doc. RNDr. PhMr. Karel Volenec, CSc.


Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem řízení a se základními legislativními předpisy souvisejícími s výrobou zdravotnických prostředků s použitím biomateriálů pro medicínské aplikace. Vedle toho budou studenti seznámeni se specifiky ve výrobních procesech zdravotnických prostředků s použitím biomateriálů.


Sylabus předmětu najdete ZDE.


Jak bude kurz probíhat?

 • Kurz je koncipován jako série přednášek s experty z praxe a odborníky z oblasti chemie.

 • Výuka probíhá prezenčně, přednášky se nahrávají - odkaz na úložiště získáte od vyučujícícho.


Komu je kurz určen?

 • Kurz je určen všem, kdo v rámci výzkumných projektů zvažují výstup v podobě zdravotnického prestředku, který by měl být uveden na trh.

 • Předmět může být zajímavý i pro ty, koho zajímají legislativní aspekty tématu.


Jak se na kurz zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0018 (5 kreditů).

 • Pro bližší informace, prosím, kontaktujte .


Podmínky splnění kurzu:

 • Atestace kurzu je stejná, jako pro studenty VŠCHT.

 • Předmět je zakončený ústní zkouškou. Bližší informace poskytne garant kurzu.

 • Účast na přednáškách má váhu 20% výsledné známky.


Chete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Jiří Valach

Mail: jiri.valach@ruk.cuni.cz


Poslední změna: 8. říjen 2021 11:14 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám