Elements of AI - Úvod do umělé inteligence


 • Co to je umělá inteligence?

 • Jak ovlivňuje naše životy?

 • A co všechno je s umělou inteligencí možné?


Ve spolupráci s prg.ai vám nabízíme online kurz, který vás uvede do tématu AI bez nutnosti rozumět komplikované matematice a programování. Online kurz sestavila Univerzita v Helsinkách ve spolupráci s firmou Reaktor a studenti UK ho budou moci absolvovat buď v angličtině, nebo v češtině - o překlad se postarala Matematicko-fyzikální fakulta UK.

Další informace na www.elementsofai.cz


Pro koho je kurz určený?

 • Kurz je určený pro všechny studenty UK napříč fakultami a obory, které zajímá, jak funguje umělá inteligence a chtějí se seznámit s jeími základy a principy.


Jak kurz probíhá?

 • Jde o online kurz, který je dostupný na www.elementsofai.cz.

 • Studenti na kurzu pracují samostatně a vlastním tempem.


Jaká jsou témata kurzu?

Obsah je rozdělen do šesti kapitol:

 1. Co je umělá inteligence?

 2. Řešení problémů pomocí umělé inteligence

 3. Umělá inteligence v reálném světě

 4. Strojové učení

 5. Neuronové sítě

 6. Důsledky

Materiál hromadného kurzu se skládá z výukových textů, interaktivních prvků a úkolů.


Jaká je atestace?

 • Kurz je hodnocen jako zápočet, tedy prospěl/neprospěl (bez číselného hodnocení), za 2 kredity.

 • Absolvování kurzu vyžaduje:

  • úspěšné vyhotovení minimálně 90 % cvičení a jejich minimálně 50% správnost;

  • vyplnění formuláře se zpětnou vazbou - ZDE - kam vložíte i odkaz na certifikát udělený v online kurzu. Na základě toho vám garant kurzu udělí kredity v SIS.


Jakým způsobem je kurz vyhodnocován?

 • Hodnocení kurzu je založeno na cvičeních, včetně kvízů s výběrem z několika odpovědí, numerických cvičení a otázek, které vyžadují písemnou odpověď. Numerická cvičení s možností výběru z více možností jsou kontrolována automaticky, cvičení s písemnými odpověďmi kontrolují ostatní studenti (vzájemné hodnocení) a v některých případech i instruktoři.


Jak se zapsat?

 • Studenti UK se zapisují prostřednictvím SISu, kód předmětu je TVOL0007.

 • Zápis je otevřen vždy 2 týdny před začátkem semestru. Kapacita není omezena.

 • Ostatní zájemci v rámci UK i mimo ni mohou kurz absolvovat zdarma po registraci na webu www.elementsofai.cz.

Kurz je možné zahájit a ukončit kdykoli, zápis pro získání kreditů se opakuje každý akademický rok v zimním i letním semestru.


Chcete se na něco zeptat?

Nebojte se a ozvěte se!

Eliška Sýkorová, mail:


Poslední změna: 3. březen 2022 13:37 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám