Inovační skauti na UK

Inovační skauti pracují pro CPPT a současně i na fakultách UK. Poskytují podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, pomáhají s uplatněním výsledků výzkumu v praxi a usnadňují propojování vědců s partnery z aplikační sféry.► Společenské a humanitní vědy


Centrum pro otázky životního prostředí

 • Ing. Agáta Kotábová

CERGE-EI

 • Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

  Tel.: +420 224 491 209

Evangelická teologická fakulta

 • Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

  Tel.: +420 224 491 209

Fakulta humanitních studií

 • Bc. Milan Baroch

  Tel.: +420 608 776 603

Fakulta sociálních věd

 • Mgr. Sylvie Burianová, Ph.D.

  Tel.: +420 777 028 742

Filozofická fakulta

 • Zuzana Košková, M.A.

Husitská teologická fakulta

 • Mgr. Marek Vinklát, Ph.D.

  Tel.: +420 222 539 226

Katolická teologická fakulta

 • Mgr. Bc. Kateřina Šolcová, Ph.D.

  Tel.: +420 734 390 257

Pedagogická fakulta

 • Mgr. Ivana Sýkorová, Ph.D.

  Tel.: +420 224 491 209

Právnická fakulta

 • JUDr. Anna Hejzlarová

  Tel.: +420 723 634 618


► Člověk a zdraví


1. lékařská fakulta

 • Irena Boková

  Tel.: +420 224 964 407

2. lékařská fakulta

 • doc. MUDr. Jakub Otáhal, Ph.D.

  Tel.: +420 776 006 339

 • Štěpán Jirásko

  Tel.: +420 724 188 765

3. lékařská fakulta

 • MUDr. Josef Fontana

  Tel.: +420 608 806 763

 • Tomáš Sychra

Lékařská fakulta Hradec Králové

 • Ing. Martin Kopeček

  Tel.: +420 724 689 380

Lékařská fakulta Plzeň

 • Mgr. Adam Šoukal

  Tel.: +420 725 915 896

Farmaceutická fakulta

 • doc. PharmDr. Miroslav Miletín, Ph.D.

  Tel.: +420 724 252 186

Fakulta tělesné výchovy a sportu

 • Mgr. Tomáš Macas, Ph.D.


► Přírodní vědy


Přírodovědecká fakulta

 • Ing. Mgr. Jana Pilátová

  Tel.: +420 608 043 910

 • RNDr. Ondřej Vaněk, Ph.D.

  Tel.: +420 736 165 679


► Matematika, Fyzika, IT


Matematicko-fyzikální fakulta

 • Ing. Barbora Joudalová, MBA

  Tel.: +420 951 552 611

 • RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová

 • Ing. Lenka Zubáková

  Tel.: +420 951 552 610Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zde naleznete odkaz na podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů (GDPR)Poslední změna: 17. únor 2021 15:54 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám