1. lékařská fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku celé univerzity, navštivte hlavní stránku.


Centrum pokročilého preklinického zobrazování

Centrum pokročilého preklinického zobrazování (CAPI) nabízí spolupráci na implementaci nejmodernějších zobrazovacích technologií do základního a aplikovaného výzkumu. Kromě in vivo zobrazování se CAPI podílí na vývoji a testování nových zobrazovacích sond a technologií, tj. zobrazovač magnetických částic (MPI), MRI zobrazovač ICON, CT/PET/SPECT multimodální zobrazovač Albira, Optický zobrazovač Xtreme či Zobrazovací cytometr.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro experimentální biomodely

Nabízíme:

 • dovoz, nákup a ustájení laboratorních zvířat

 • dovoz, nákup a ustájení geneticky modifikovaných zvířat první kategorie rizika

 • ustájení laboratorních zvířat

  - v konvenčním chovu

  - v izolátorech

  - v individuálně ventilovaných klecích

  - v bariérových podmínkách


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky

Laboratoř biokybernetiky a počítačové podpory výuky nabízí spolupráci při tvorbě odborných publikací, webových stránek, grafických prvků ve 2D i 3D a zpracování vědeckých ilustrací. Nabízíme nejen samotnou tvorbu těchto prvků v grafických programech společnosti Adobe, ale i zpracování již existujících podkladů pro tisk, zajištění tisku, nebo publikaci interaktivní aplikace včetně zpracování zvuku, videa a dalších interaktivních prvků či simulací.


Nabízené kurzy:

 • Kurz vědecké ilustrace

 • InDesign, Photoshop, Illustrator

 • Tvorba tištěné publikace v programu InDesign

 • Tvorba interaktivních výukových materiálů pro vlastní výuku a e-learning

 • Kurz ovládání interaktivity

 • Kurz tvorby webových stránek


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Oddělení biomedicínské statistiky (Biostat)

Oddělení biomedicínské statistiky nabízí kompletní statistické vyhodnocení sledovaných veličin ve vědeckých projektech, včetně zpracování grafů, konzultace výsledků a návrhu celé studie, např. optimalizaci komplikovaných vědeckých experimentů na základě velikosti souboru, normality hodnot, vlastností sledovaných markerů včetně sledování vnějších faktorů ovlivňujících odchylky měření či měřitelnost hodnot. Oddělení je zaměřeno především na zpracování biomedicínských dat. Zpracování studií vychází z užití výsledků teorie pravděpodobnosti, matematické statistiky a optimalizace. Oddělení nabízí kromě běžných statistických metod také analýzu mnohorozměrných dat či modelování komplexních datových struktur pozorovaných v čase a prostoru.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Pracovní skupina vývojáři hardware

Kompletní návrh a vývoj speciálních medicínských přístrojů, který zahrnuje celý měřicí řetězec: od výběru, konstrukce či integrace vhodných senzorů, přes obvody zpracování a digitalizaci signálu až po přenos pacientských dat a jejich následnou vizualizaci, archivaci a analýzu. Na úrovni senzorů zvládáme konstrukci zákaznických vícekanálových snímačů pro biologické a technické signály (např. EKG, EMG, GSR, pulsní oxymetrie, teplota, vlhkost, pohybová aktivita, poloha, atd.), na úrovni zpracování obvodů pracujeme zejména s mikroprocesory rodiny ARM Cortex M0 a M3 včetně návrhu a testování řídícího firmware. Na úrovni komunikačních rozhraní pracujeme s libovolným drátovým či bezdrátovým rozhraním, například: USB, RS232, Ethernet, WiFi, Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ZigBee, ANT, GSM rozhraní. Konečně na úrovni nadřazených jednotek pro vizualizaci, archivaci a zpracování pracujeme jak s běžnými PC, notebooky tak i s tablety a chytrými telefony - podle požadavku aplikace v operačním systému MS Windows, MacOS X, GNU/Linux nebo Android.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Program prevence a kontroly civilizačních nemocí

Nabízíme:

 • Program prevence a kontroly nadváhy, obezity, kardiovaskulárních a metabolických onemocnění ve formě 1 – 4 prodloužených víkendů v atraktivním prostředí uprostřed přírody.

 • Přednášky s praktickými ukázkami, individuální měření, interpretace výsledků a návrh změn, vzdálený monitoring. Během pobytu zdravá strava a pohyb na čerstvém vzduchu.

 • Program zajišťuje tým lékařů, nutričních terapeutů, pohybových instruktorů a fyzioterapeutů.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Telebit

Telebit je systém, určený k dlouhodobému monitoringu a evidenci trendů zdravotního stavu jedince v domácím prostředí. Systém propojuje inteligentní senzorické komponenty (např. biometrický náramek, elektronická váha, inteligentní lednice, atd.) s aplikací, která automaticky sbírá měřená data a umožňuje jejich následnou analýzu. Jednotlivé komponenty jsou volně kombinovatelné podle potřeb uživatele, nebo na základě předešlé konzultace s odborníkem (lékařem). Na míru postavený set komponent uživateli poskytne absolutní přehled o vybraných životních funkcích. Změřená data jsou efektivně využitelná jak při léčebné terapii řady různých onemocnění, tak při zvýšeném zájmu o zdravý životní styl.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Terapeutický systém homebalance

Homebalance je Interaktivní rehabilitační pomůcka, určená pacientům s poruchou rovnováhy různého původu. V rehabilitačním lékařství je systém používán v rámci komplexní terapie u pacientů po poškození mozku v akutním, ale také v chronickém stádiu onemocnění, kdy již konvenční léčba často nepřináší výrazné zlepšení. V pediatrii je využíván zejména u poúrazových stavech nebo u dětské mozkové obrny. U seniorů je využíván především v prevenci pádu z důvodu poruch rovnováhy. Systém je též určen pro pacienty po ortopedických operacích a pro pacienty se sníženou pohyblivostí dolních končetin. Homebalance může používat pacient jakékoliv věkové kategorie, a to ve zdravotnickém zařízení nebo v domácím prostředí.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Využití nízkoteplotního plazmatu v praktické dekontaminaci

Tato interdisciplinární skupina se zabývá metodami desinfekce a sterilizace využívajícími působení nizkoteplotního plazmatu (non-thermal plasma, NTP). Nabízíme: Využití NTP v praktické dekontaminaci kapalin a povrchů. Využití NTP pro experimentální výzkum a vývoj aplikací.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Poslední změna: 3. leden 2019 15:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám