Tým CPPT UK

Tým CPPT UK

Dovolujeme si Vám představit tým CPPT UK!Marie Katakalidisová je administrativní pracovnicí, která eviduje rozpočet kanceláře, smluvní výzkum a zajišťuje administrativní podporu kurzu Management of Science and Innovation. Relaxuje četbou.


Ivana Sýkorová je zástupkyní ředitelky a zároveň tajemnicí Rady pro komercializaci. Řeší zejména transfer z humanitních a společenskovědních oborů a projekt TA ČR GAMA. Nejlépe si odpočine při výletech do přírody a do hor.


Hana Kosová je ředitelkou CPPT. Vede celý tým a koordinuje jeho činnost, je členkou rozšířeného kolegia rektora a dozorčí rady Charles University Innovations Prague s.r.o. a místopředsedkyní odborné asociace Transfera.cz. Ve volném čase se věnuje rodině nebo si čistí hlavu při jízdě na kole a mořském kajaku.


Otomar Sláma je věcným garantem projektu UIS. Na starosti má strategické řízení projektu a věcnou náplň stanovených cílů. Za domácího mazlíčka má 4 kachny a psa.


Tereza Koubíková je manažerkou marketingových a PR akcí. Kromě správy webu a PR akcí má na starost i Katalog služeb a sponzoringové a fundraisingové aktivity. Miluje všechny adrenalinové sporty.


Barbara Lamolinara je analytičkou, komunikuje s výzkumnými týmy, analyzuje tržní příležitosti, připravuje statistiky a prezentace. Ráda cestuje a ochutnává tradiční jídla.


Matěj Machů je poradcem pro právo duševního vlastnictví. Zajišťuje především poradenství ve věcech patentových a autorských a podílí se na přípravě smluv a dalších dokumentů. Jezdí zásadně v jedné stopě.


Petra Práglová je asistentkou CPPT UK. Kromě provozních záležitostí kanceláře zajišťuje administrativní podporu kurzu Management of Science and Innovation. Chcete-li se do kurzu zapsat, obraťte se na ni. Má ráda francouzské filmy.


Evžen Ondráček je business development manager, který spravuje portfolio inovačních příležitostí a vyhledává nové obchodní příležitosti. Nerad vaří.


Monika Frantová je projektovou a finanční manažerkou projektu UIS. V rámci projektu má na starosti i komunikaci se skauty a koordinátory UIS. Ve volném čase se věnuje dceři Aničce a papillonovi Benjimu.


Daniel Mazur je v CPPT projektovým manažerem projektu na ověření konceptů z vědeckého výzkumu Univerzity Karlovy pro využití v praxi. Administruje projekt, komunikuje jeho jménem s Magistrátem. Rád kutí a programuje.


Ivona Harvey je koordinátorkou projektu ReSTI. Kromě projektové administrativy zprostředkovává komunikaci mezi členy týmu a jejich spolupracovníky. Když má čas, ráda poslouchá švédské rádio.


Jiří Valach je zástupcem ředitelky. Vymýšlí a řídí rozvojové projekty pro zefektivnění managementu transferu znalostí a technologií a zajišťuje technicko-organizační chod kanceláře. Má rád jak pohyb, tak kavárenské lenošení.


Miroslav Hoša je interním právníkem CPPT UK. Svým kolegům poskytuje jednak všeobecnou právní podporu a dále také odborné poradenství zaměřené na oblast práva duševního vlastnictví. Nikdy nepohrdne dobrým vínem, olivami a plody moře, zvláště když se servírují na pláži.
Poslední změna: 24. září 2018 19:06 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208Jak k nám