MSI 2

Absolvovali jste kurz MSI1 a chcete se dozvědět víc?

Prohlubte svoje znalosti a posuňte se v oblasti řízení projektů v oblasti vědy a inovací. Nabízíme vám navazující kurz MSI2. Ten vám přinese cyklus setkání s těmi nejpovolanějšími odborníky z praxe, kteří Vám pomůžou rozšířit vaše znalosti a praktické dovednosti.


Jednosemestrální, převážně prezenční kurz je určený především absolventům kurzu MSI1, kteří mají hlubší zájem o otázky týkající se managementu vědy a inovací. Formát kurzu je volen tak, aby účastníky maximálně zapojoval. Témata jsou přednášena skutečnými praktiky z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu a ve srovnání s MSI1 jsou prezentována do větší hloubky a jsou více zaměřena na praxi.


Studenti UK získají nově za absolvování kurzu MSI2 2 kredity


MSI2 je možné kombinovat s konzultčním seminářem MSI3, který je určen těm, kteří by rádi začali svůj vlastní byznys založený na nejnovějších vědeckých poznatcích.


Kurz se skládá z otevřeného menu témat:

 • 1. Introduction (prezenční)

 • 2. Advanced IP Management and Licensing, IP Management in Research Collaborations (prezenční)

 • 3. Contractual and collaborative research – case studies and practical approach (prezenční)

 • 4. Practical Approach / Advanced Project Management (prezenční)

 • 5. Advanced: Funding Schemes (Grant Landscape & Funding Structures, Policy Goals and Guidelines, Strategy EU 2030 and beyond), Budget Development, Financial Management and Reporting (prezenční)

 • 6. Bringing Innovation to Market: Case studies A Business Plan Based on R&D Results and IP Capitalisation and Social Innovation (prezenční)

 • 7. Bringing Innovation to Market and Business Development: fovcus on Spin-Offs and a Business Plan (prezenční)

 • 8. How does a VC investor work (prezenční)

 • 9. Product Design Methods (Services), Social Media and Commercialisation (distanční)

 • 10. Product Development and Design (Technical Aspects) (prezenční)

 • 11. Medical Devices – design and certification process, cooperation between academic institutions and companies (prezenční)

 • 12. Sustainability and Nature-Based Innovation; Social Innovation (Approaches and Methodologies, Designing and Implementing, Introduction to Human-Centred Innovation Practice) (distanční)

 • 13. Ethics of Commercialisation (prezenční)

 • 14. New technology transfer system at Charles University - working with Charles University Innovations Prague s.r.o. (prezenční)


Aktuální ROZVRH TÉMAT v ZS 2019 najdete ZDE.


Jak bude kurz probíhat?

Forma výuky je hybridní, výuka většiny seminářů probíhá prezenčně, ostatní jsou ve formě interaktivních webinářů.

 • Prezenční: Sídlo CPPT, Petrská 3, Praha 1

 • Distanční: Webináře (v Adobe Connect)

Kurz je vyučován v anglickém jazyce a probíhá v zimním semestru.


Komu je kurz určen?

 • Studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, studentům v programu ERASMUS (zdarma)

 • Akademickým pracovníkům a zaměstnancům UK (zdarma)

 • Zájemcům mimo UK v rámci programu CŽV na UK (hradí kurzovné - cena: 18 000 Kč (kurz), 2 000 Kč (seminář))

Předchozí absolvování kurzu MSI1 je vysoce doporučováno.


Studenti UK

 • se přihlašují pomocí SISu - kód TVOL0004.

 • za úspěšné absolvování kurzu získají 2 kredity

 • podmínkou atestace je aktivní a pravidelná účast na seminářích


Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK

 • se přihlašují prostřednictvím FORMULÁŘE - ZDE

 • za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.

 • podmínkou absolvování je aktivní a pravidelná účast na seminářích


Zájemci mimo UK

 • kurz je nabízený v rámci nabídky CŽV na UK a je účtováno kurzovné

 • se přihlašují prostřednictvím FORMULÁŘE - ZDE

 • za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.

 • podmínkou absolvování je aktivní a pravidelná účast na seminářích


Garant kurzu:

Mgr. et Mgr. Hana Kosová


Anotace

FB


Máte otázky? Kontaktujte nás:

Bc. Petra Práglová

Tel.: 224 491 255


Poslední změna: 27. leden 2020 14:19 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám