MSI2 - Management of Science and Innovation 2

Absolvovali jste kurz MSI1 a chcete se dozvědět víc?


Prohlubte svoje znalosti a posuňte se v oblasti řízení projektů v oblasti vědy a inovací. Nabízíme vám navazující kurz MSI2. Ten vám přinese cyklus setkání s těmi nejpovolanějšími odborníky z praxe, kteří Vám pomůžou rozšířit vaše znalosti a praktické dovednosti.


Jednosemestrální, převážně prezenční kurz je určený především absolventům kurzu MSI1, kteří mají hlubší zájem o otázky týkající se managementu vědy a inovací. Formát kurzu je volen tak, aby účastníky maximálně zapojoval. Témata jsou přednášena skutečnými praktiky z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu a ve srovnání s MSI1 jsou prezentována do větší hloubky a jsou více zaměřena na praxi.


Studenti UK získají za absolvování kurzu MSI2 2 kredity.


AKTUÁLNĚ: Kurz se v LS 2021/22 neotevírá. Děkujeme za pochopení.


MSI2 je možné kombinovat s konzultčním seminářem MSI3, který je určen těm, kteří by rádi začali svůj vlastní byznys založený na nejnovějších vědeckých poznatcích.


Kurz se skládá z otevřeného menu témat:

 • Introduction

 • Advanced IP Management and Licensing, IP Management in Research Collaborations

 • Contractual and Collaborative Research – Case Studies and Practical Approach

 • Advanced Management and Evaluation of Science

 • New Technology Transfer System at Charles University - Charles University Innovations Prague s.r.o.

 • The Mind of the Venture Capitalist

 • European Financing

 • Practical approach to Project Management

 • Investors View

 • Social Innovations

 • Medical Devices – design and certification process, cooperation between academic institutions and companies

 • Ethics of Commercialisation

 • How to Use Trademarks for Commercialization


Jak bude kurz probíhat?

Forma výuky je hybridní, výuka většiny seminářů probíhá prezenčně, ostatní jsou ve formě interaktivních webinářů.

 • Prezenční: Sídlo CPPT, Petrská 3, Praha 1

 • Distanční: Webináře (v Adobe Connect)

 • V případě potřeby budou semináře streamovány.

Kurz je vyučován v anglickém jazyce.


Komu je kurz určen?

 • Studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, studentům v programu ERASMUS (zdarma)

 • Akademickým pracovníkům a zaměstnancům UK (zdarma)

 • Zájemcům mimo UK v rámci programu CŽV na UK (hradí kurzovné - cena: 18 000 Kč (kurz), 2 000 Kč (seminář))

Předchozí absolvování kurzu MSI1 je vysoce doporučováno.


Studenti UK

 • se přihlašují pomocí SISu - kód TVOL0004.

 • za úspěšné absolvování kurzu získají 2 kredity

 • podmínkou atestace je aktivní a pravidelná účast na seminářích

 • kurz je zdarma


Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK

 • se přihlašují prostřednictvím FORMULÁŘE - ZDE

 • za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.

 • podmínkou absolvování je aktivní a pravidelná účast na seminářích

 • kurz je zdarma


Zájemci mimo UK

 • kurz je nabízený v rámci nabídky CŽV na UK a je účtováno kurzovné

 • studenti jiných univerzit mohou požádat na slevu z kurzovného - v případě zájmu nás kontaktujte

 • přihlašování probíhá prostřednictvím FORMULÁŘE - ZDE

 • za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.

 • podmínkou absolvování je aktivní a pravidelná účast na seminářích


Garant kurzu:

Mgr. et Mgr. Hana Kosová


Anotace

FB


Máte otázky? Kontaktujte nás:

Bc. Petra Práglová

Tel.: 224 491 255


Letáček v .pdf v tiskové kvalitě najdete ZDE.


Poslední změna: 21. leden 2022 21:31 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám