MSI2 - Management of Science and Innovation 2

Absolvovali jste kurz MSI1 a chcete se dozvědět víc?


Prohlubte svoje znalosti a posuňte se v oblasti řízení projektů v oblasti vědy a inovací. Nabízíme vám navazující kurz MSI2. Ten vám přinese cyklus setkání s těmi nejpovolanějšími odborníky z praxe, kteří Vám pomůžou rozšířit vaše znalosti a praktické dovednosti.


Jednosemestrální, převážně prezenční kurz je určený především absolventům kurzu MSI1, kteří mají hlubší zájem o otázky týkající se managementu vědy a inovací. Formát kurzu je volen tak, aby účastníky maximálně zapojoval. Témata jsou přednášena skutečnými praktiky z relevantních oblastí byznysu a odvětví průmyslu a ve srovnání s MSI1 jsou prezentována do větší hloubky a jsou více zaměřena na praxi.


Studenti UK získají za absolvování kurzu MSI2 2 kredity.


Další běh kurzu bude otevřen v LS 2020/21.


MSI2 je možné kombinovat s konzultčním seminářem MSI3, který je určen těm, kteří by rádi začali svůj vlastní byznys založený na nejnovějších vědeckých poznatcích.


Kurz se skládá z otevřeného menu témat:

 • Introduction

 • Advanced IP Management and Licensing, IP Management in Research Collaborations

 • Contractual and Collaborative Research – Case Studies and Practical Approach

 • Advanced Management and Evaluation of Science

 • New Technology Transfer System at Charles University - Charles University Innovations Prague s.r.o.

 • The Mind of the Venture Capitalist

 • European Financing

 • Practical approach to Project Management

 • Investors View

 • Social Innovations

 • Medical Devices – design and certification process, cooperation between academic institutions and companies

 • Ethics of Commercialisation

 • How to Use Trademarks for Commercialization


Aktuální ROZVRH TÉMAT pro ZS 2020 najdete ZDE.


Jak bude kurz probíhat?

Forma výuky je hybridní, výuka většiny seminářů probíhá prezenčně, ostatní jsou ve formě interaktivních webinářů.

 • Prezenční: Sídlo CPPT, Petrská 3, Praha 1

 • Distanční: Webináře (v Adobe Connect)

 • V případě potřeby budou semináře streamovány.

Kurz je vyučován v anglickém jazyce a probíhá v zimním semestru.


Komu je kurz určen?

 • Studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. programů a Ph.D. programů všech fakult UK, studentům v programu ERASMUS (zdarma)

 • Akademickým pracovníkům a zaměstnancům UK (zdarma)

 • Zájemcům mimo UK v rámci programu CŽV na UK (hradí kurzovné - cena: 18 000 Kč (kurz), 2 000 Kč (seminář))

Předchozí absolvování kurzu MSI1 je vysoce doporučováno.


Studenti UK

 • se přihlašují pomocí SISu - kód TVOL0004.

 • za úspěšné absolvování kurzu získají 2 kredity

 • podmínkou atestace je aktivní a pravidelná účast na seminářích

 • kurz je zdarma


Akademičtí pracovníci a zaměstnanci UK

 • se přihlašují prostřednictvím FORMULÁŘE - ZDE

 • za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.

 • podmínkou absolvování je aktivní a pravidelná účast na seminářích

 • kurz je zdarma


Zájemci mimo UK

 • kurz je nabízený v rámci nabídky CŽV na UK a je účtováno kurzovné

 • studenti jiných univerzit mohou požádat na slevu z kurzovného - v případě zájmu nás kontaktujte

 • přihlašování probíhá prostřednictvím FORMULÁŘE - ZDE

 • za úspěšné absolvování kurzu je vystaveno Osvědčení o absolvování kurzu.

 • podmínkou absolvování je aktivní a pravidelná účast na seminářích


Garant kurzu:

Mgr. et Mgr. Hana Kosová


Anotace

FB


Máte otázky? Kontaktujte nás:

Bc. Petra Práglová

Tel.: 224 491 255


Letáček v .pdf v tiskové kvalitě najdete ZDE.


Poslední změna: 14. říjen 2020 12:42 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám