• Události
  • 7. NÁRODNÍ KONFERENCE TRANSFERU

7. NÁRODNÍ KONFERENCE TRANSFERU

V květnu (15. - 16. 5.) 2019 se v Praze uskuteční 7. Národní konference transferu s podtitulem Znalosti-Technologie-Spin-off. Jak již podtitul napovídá, bude konference zaměřena nejen na transfer technologií, ale také na transfer znalostí a systémové nastavení vzniku spin-off firem na veřejných vysokých školách.


Transfer znalostí je v posledních letech na evropské úrovni velmi diskutované téma. Jak přenést nehmotné znalosti v oblasti sociálních a humanitních věd do společnosti? Je nějaký rozdíl mezi transferem technologií a transferem znalostí? Jak k problematice přistupují v zahraničí? Jak znalosti nacenit a ohodnotit? Vznikají i spin-off společnosti z humanitních oborů? A jak formálně transfer znalostí ošetřit?


Na diskutovaná témata z oblasti transferu znalostí a technologií naváže 2. ročník veletrhu Via Carolina. Zde bude interaktivní formou prezentována nabídka jednotlivých vědeckých týmů na UK, a to jak z oblasti transferu technologií, tak i z oblasti transferu znalostí. Veletrh Via Carolina také představí formou workshopů a přednášek případy dobré praxe.


Na výše uvedené dotazy odpoví a prostor pro nové vize v oblasti transferu znalostí a technologií otevře 7. Národní konference transferu - Znalosti-Technologie-Spin-off, pořádaná Univerzitou Karlovou.


www.ktt7.cz
Poslední změna: 28. květen 2018 10:21 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208Jak k nám