• Aktuality

Aktuality


9. července 2018

CPPT vystavovalo na INVENT ARENĚ

Ve dnech 20. - 22. 6. 2018 proběhla v Třinci International Exhibition of Technical Innovations, Patents and Innventions.


CPPT UK se jako vystavovatel této akce účastinilo. Představili jsme Mobilní přístroj pro testování zrakových evokovaných potenciálů, Tepelný výměník s laminarizérem a v neposlední řadě ROTAPHONE - mechanický senzorový systém pro měření seismických půdních pohybů a metodu seizmického měření pomocí tohoto systému, který výhrál zlatou medaili.Mobilní přístroj pro testování zrakových evokovaných potenciálů


Tepelný výměník s laminarizéremROTAPHONEINVENT ARENA

Hlavním cílem je oslovení a integrace představitelů obchodu, investorů, výzkumných pracovišť, inovačních firem, vysokých a středních škol, mladých tvůrců a výrobců hledajících zajímavá inovační řešení resp. podněty čekající na zavedení do praxe.


Jedním z důležitých cílů projektu INVENT ARENA je propagace tvůrčích myšlenek mezi mládeží. Účastníci výstavy se prezentují s nejnovějšími dosaženými výsledky a zkušenostmi při rozvoji vědy a techniky v mnoha oblastech lidské činnosti. Účinná ochrana duševního vlastnictví je důležitou součástí inovačního procesu a významně přispívá ke konkurenceschopnosti těch, kteří jej dokáží optimálně použít.


Výstava INVENT ARENA si předsevzala sehrát právě v této oblasti významnou úlohu. Chceme propagovat a ukázat všem zájemcům o vědu, techniku a inovace nejnovější domácí a světové trendy. Poukázat na důležitost tvůrčí práce a zdůraznit význam průmyslové právní ochrany pro uplatnění nových řešení na trhu. Současně chceme umožnit "českým hlavám" uplatnit své nápady a řešení na široké mezinárodní platformě a seznámit se s aktuálními technickými novinkami jiných zemí zúčastněných na výstavě.

Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208Jak k nám