• Aktuality

Aktuality


23. května 2018

Druhá veřejná soutěž v programu ÉTA

9. května byla vyhlášena druhá veřejná soutěž v programu ÉTA na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu. Termín pro podávání návrhů do soutěže je 21.června 2018. Hlavní změnou od 1. veřejné soutěže je snížení maximální podpory na projekt na 80% a v případě, že aplikačním garantem bude podnik, musí být uchazečem projektu (tedy být interním aplikačním garantem). Veškeré informace k soutěži naleznete zde


Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy nabízí při přípravě projektů do ÉTY následující podporu:

1. konzultace k aplikační části žádosti

2. konzultace k ošetření výstupů projektu, k ochraně duševního vlastnictví či k rozdělení práv k výsledkům

3. pomoc při hledání aplikačního garanta a nastavení podmínek smluvní spolupráce s aplikačním garantem

4. pomoc při hledání partnera v rámci Univerzity Karlovy (v projektech naplňujících interdisciplinaritu)

5. právní podporu při přípravě smluvní dokumentace s partnery z aplikační sféry (např. Letter of Intent, Non-disclosure agreement, memorandum, smlouva o spolupráci)


Kontaktní osoba pro podporu ze strany CPPT:

Ivana Sýkorová

Tel. +420 224 491 209Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208Jak k nám