Via Carolina

Via Carolina

Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) připravilo 23. - 24. května 2017 prezentaci Katalogu služeb a Katalogu celoživotního vzdělávání ve formě veletrhu pod názvem Via Carolina. S jednotlivými nabídkami, které jsou v katalozích obsaženy, se návštěvníci seznámili interaktivní formou ve členění podle tematických bloků. Cílem bylo představit obsah Katalogů na jednom místě s doplněním o fakultativní návštěvy přímo na pracovištích, která odborné služby nabízí.


Dvoudenní akce byla zahájena tiskovou konferencí, která odstartovala samotný veletrh. V prostorách Karolína byly umístěny oborově seskupené stánky prezentující výsledky, inovace a již fungující modely spolupráce s průmyslem. Dále byly představeny projekty a záměry, které hledají podporu ze strany externích partnerů. To vše bylo doplněno stánkem CPPT, který představil Katalog služeb i Katalog CŽV. V prostorách rektorského klubu byl připraven „lounge“, kde mohli zástupci fakult pohovořit s potenciálními partnery o možnostech spolupráce.


Součástí programu byly také krátké tematické workshopy, kde jednotlivé obory vytvořili platformu pro diskuzi nad úspěchy, ale také obtížemi. Cílem workshopů bylo umožnit návštěvníkům hovořit se zástupci UK o společných možnostech budoucího rozvoje. Paralelně bylo všem zájemcům umožněno navštívit vybrané laboratoře na fakultách na základě předchozí rezervace.


Veletrh byl doplněn o večerní akcí. Večer byl zahájen moderovanou panelovou diskusí pro zvané hosty s následným prostorem pro dotazy. Na panelovou diskusi navazovalo večerní setkání ve formě rautu.


Další ročník veletrhu Via Carolina je plánovaný v roce 2019.


Kontakt

Bc. Tereza Koubíková, DiS.

Tel: 224 491 371

Mobil: 605 425 703
Poslední změna: 2. únor 2018 11:03 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208Jak k nám