Via Carolina

Přípravy veletrhu Via Carolina 2019 jsou v plném proudu! Těšíme se na vás už 16. 5. 2019 v prostoru Kina Dlabačov v Praze.


Zajímají vás inovace, které vznikají na Univerzitě Karlově? Chcete se dozvědět, jaké služby UK nabízí aplikační sféře? Navštivte 2. ročník našeho veletrhu inovací a služeb.


Na co se můžete těšit?

  • Na vlastní kůži si budete moct vyzkoušet inovace z oblasti přírodních, lékařských a humanitních věd.

  • Dozvíte se o produktech, jejichž úspěch začal na UK, a které si už ve společnosti svoje uplatnění našly.

  • Představíme vám Katalog služeb Univerzity Karlovy.

  • Prostor bude i pro networking mezi společnostmi, zástupci výzkumných týmů i manažery transferu technologií.


Program a další informace najdete na webu veletrhu.


Chcete vědět víc? Podívejte se na reportáž z minulého ročníku, kterou najdete na YouTube.Via Carolina 2017


Centrum pro přenos poznatků a technologií UK (CPPT UK) připravilo 23. - 24. května 2017 prezentaci Katalogu služeb a Katalogu celoživotního vzdělávání ve formě veletrhu pod názvem Via Carolina.


S jednotlivými nabídkami, které jsou v katalozích obsaženy, se návštěvníci seznámili interaktivní formou ve členění podle tematických bloků. Cílem bylo představit obsah Katalogů na jednom místě s doplněním o fakultativní návštěvy přímo na pracovištích, která odborné služby nabízí.


Dvoudenní akce byla zahájena tiskovou konferencí. V prostorách Karolina byly umístěny oborově seskupené stánky prezentující výsledky, inovace a již fungující modely spolupráce s průmyslem.


Dále byly představeny projekty a záměry, které hledají podporu ze strany externích partnerů. To vše bylo doplněno stánkem CPPT, který prezentoval Katalog služeb i Katalog CŽV.


V prostorách rektorského klubu byl připraven „lounge“, kde mohli zástupci fakult pohovořit s potenciálními partnery o možnostech spolupráce.


Součástí programu byly i krátké tematické workshopy, kde jednotlivé obory vytvořily platformu pro diskuzi nad úspěchy, ale také obtížemi. Workshopy umožnily návštěvníkům hovořit se zástupci UK o společných možnostech budoucího rozvoje. Paralelně bylo všem zájemcům umožněno navštívit vybrané laboratoře na fakultách na základě předchozí rezervace.


Veletrh byl doplněn o večerní akcí. Večer byl zahájen moderovanou panelovou diskusí pro zvané hosty s následným prostorem pro dotazy. Na panelovou diskusi navazovalo večerní setkání ve formě rautu.
Poslední změna: 18. listopad 2019 15:50 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzita Karlova

Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: 224 491 255


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Další kontaktyJak k nám