Vzdělávání pro externí organizace

Proškolte své zaměstnance s CPPT!

Nabízíme vzdělávací kurzy a semináře/webináře na klíč i na míru jak firmám, tak akademickým institucím, které mají zájem poskytnout svým zaměstnancům vzdělání v oblasti přenosu poznatků a technologií, autorského práva nebo využití databází. Všechny semináře a kurzy je možné upravit podle specifických potřeb Vaší organizace.

Cena školení dohodou. Absolventi kurzů získají osvědčení o absolvování.


V případě dotazů, prosím, kontaktujte Petru Práglovou, administrátorku vzdělávání CPPT:

Mail: petra.praglova@ruk.cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Vzdělávací kurzy a semináře/webináře je možné využít i v rámci výzvy č. 02_18_054 (Rozvoj kapacit pro výzkum a vývoj II).

Nabízíme vzdělávací kurzy a školení v oblasti:


Transfer poznatků a technologií


Kurz Management of Science and Innovation

Praktický semestrální online kurz v angličtině

► Je možné absolvovat celý kurz, nebo jen jeho vybrané části – od toho se odvíjí i cena


Kurz má standardně formu série webinářů a probíhá dvakrát ročně, a to v období říjen až leden a únor až červen, Zaměřuje se na oblast managementu vědy, projektového managementu a problematiku transferu technologií.


Materiály k jednotlivým modulům připravili zkušení odborníci z praxe.


Kurz je určený těm, koho zajímají inovace chtějí se dozvědět více o otázkách přenosu poznatků a technologií do praxe, stejně jako pracovníkům, kteří se už podobných projektů účastní, nebo mají ambice je v budoucnu vést a uspět.


Přehled témat kurzu (distanční moduly 2 až 12) najdete ►zde. Kurz bude k dispozici od října 2020.
Online kurz Excellence-in-ReSTI /zdarma/


► Vzdělávejte se hned a zdarma!

► Online kurz pro všechny zájemce na platformě MOOC

ReSTI = Research, Social and Technological Innovation Project Management


Kurz vás provede tématy, která jsou stěžejní pro řízení projektů zaměřených na výzkum a sociální a technologické inovace, seznámíte se s politikami Evropské unie, stejně jako s tématy spojenými s projekty sociálních inovací, financováním, IPR nebo i marketingem a komunikací. ► VÍCE
Autorské právo


Seminář nebo webinář s prostorem pro dotazy

Lektor je odborník na otázky duševního vlastnictví s rozsáhlými zkušenostmi z praxe, Mgr. Matěj Machů, Ph.D.

Školení je možné upravit podle konkrétních potřeb; cena dohodou


Školení se zaměřuje na autorské právo v kontextu transferu poznatků, vychází se z autorského zákona a vysvětluje základní pojmy, jako je autorské dílo, souborné dílo, zaměstnanecké dílo, počítačový program a databáze. Součástí semináře je i problematika ústavní a veřejnoprávní ochrany duševního vlastnictví, stejně jako návazné otázky mezinárodního soukromého práva v oblasti autorského práva a příslušné mezinárodní smlouvy. Dalším tématem bude také otázka ochrany osobnosti a osobnostních autorských práv.Databáze


Seminář nebo webinář s prostorem pro dotazy

Lektory jsou zkušení analytici zaměřující se na patentové poradenství a analýzu tržního potenciálu – Bc. Yeva Prysiazhniuk a Ing. Antonín Králík, Dr. rer. nat.

Školení je možné upravit podle konkrétních potřeb; cena dohodou


Dozvíte se, jaké databáze jsou k dispozici v oblasti výzkumu komercializačního potenciálu a patentů. Školení se zaměří na dostupné zdroje informací užitečných pro rešeršování patentů, určení komerčního potenciálu vědeckého výzkumu a zjištění aktualit v oblasti transferu technologií. Součásti semináře/webináře bude také praktická ukázka toho, jakým způsobem se dá tyto zdroje nejefektivněji využívat.Další možnosti školení /dle dohody/


Ve výše zmíněných a příbuzných oblastech pro Vás můžeme připravit také další školení na míru.


Chcete vědět víc? Kontaktujte nás!

Na Váš e-mail nebo telefonát se těší:

Petra Práglová

Mail: petra.praglova@ruk.cuni.cz

Tel.: +420 224 491 255


Poslední změna: 29. září 2020 11:55 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám