Pedagogická fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Centrum češtiny pro komunikační praxi

Posláním katedry českého jazyka je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol. V rámci toho poskytuje hluboké vzdělání lingvistické s důrazem na důkladnou znalost současné češtiny – jejího systému i užití v komunikaci.


Katedra českého jazyka nabízí učitelům – cizincům vykonání zkoušky z českého jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, studentům přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z českého jazyka pro všechny typy škol a široké veřejnosti prakticky zaměřené jazykové kurzy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum poradenství v oblasti didaktiky českého jazyka

Posláním katedry českého jazyka je příprava učitelů českého jazyka všech stupňů škol, včetně škol mateřských a prvního stupně základní školy. V rámci vědeckého výzkumu je cílem katedry využívat poznatků moderních lingvistických a pedagogických disciplín při vytváření nových didaktických teorií, které díky spolupráci s fakultními školami uvádí do praxe.


Katedra českého jazyka nabízí vykonání zkoušky z českého jazyka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících pro učitele cizince. Pro učitele nabízí kurzy se širokou škálou témat, např. rétorika pro učitele, pragmatika pro učitele: argumentační dovednosti, asertivita, manipulace, zakázaná rétorika a další.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Centrum pro studium kulturně historického dědictví

Centrum rozvíjí téma „výchovy ke vztahu ke kulturně historickému dědictví“ na mezioborové úrovni a v kontextu udržitelného rozvoje.
 Chce přispět především ke zkvalitnění didaktické přípravy učitelů a k vytváření systému metodické podpory v rámci dalšího vzdělávání pedagogů.

Jsme otevřeni širokému spektru spolupráce v oblasti aplikovaného výzkumu, ať již jde o centrální instituce spravující kulturní dědictví v ČR nebo o školy všeho typu. Chceme spolupracovat i s neziskovými organizacemi, soukromými osobami nebo s místní správou. Pevně doufáme, že se nám podaří rozvíjet také mezinárodní kontakty.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Digitální gramotnost a digitální technologie ve vzdělávání

Oblastí zaměření katedry informačních technologií a technické výchovy je problematika informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání, resp. digitálních technologií v profesi učitele, ve vyučování a učení a problematika informačně technologické výchovy, digitální gramotnosti a rozvoje digitálních kompetencí s důrazem na rozvoj kreativity a informatického myšlení.


Nabídka:

  • Vědecký výzkum v oblasti vlivu digitálních technologií na proces vyučování a učení a využívání edukačního potenciálu digitálních technologií ve školách i v rámci celoživotního vzdělávání.

  • Konání školení, kurzů, konzultací, přednášek a workshopů pro učitele a jejich žáky a pro studenty i zainteresovanou veřejnost.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Katedra andragogiky a managementu vzdělávání

Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství nabízí vzdělávací programy k získání kvalifikace pro učitele všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy a pro učitele II. stupně základní školy a pro učitele uměleckých škol: ZUŠ, SUŠ a konzervatoří.


Výzkumné zaměření ÚPRPŠ:

  • oblast dalšího rozvoje vzdělávání učitelů a jejich profesního rozvoje, pedeutologie

  • výzkum integrace dětí cizinců do českých škol


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Vzdělávání seniorů - Hudební místopis České republiky

Vzdělávání na Pedagogické fakultě není určeno jen těm, kdo přicházejí ze středních škol, aby získali učitelské vzdělání. Fakulta dnes vychází vstříc dalším věkovým skupinám - zájemcům, pro něž je sebevzdělávání neustálou potřebou. Významnou skupinu představují v tomto ohledu senioři.


Hudební místopis České republiky nabízí vzdělávání v oblasti české hudební historie v evropských souvislostech, které se uskutečňuje převážně v terénu, v kontaktu s aktuálními místy i s živou hudbou.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.


Zavádění výukových materiálů v matematice

Katedra matematiky a didaktiky matematiky se dlouhodobě věnuje otázkám spojeným s výukou matematiky a zaváděním nových technologií a přístupů do vyučování.


Nabídka:

Katedra nabízí spolupráci komerčním i nekomerčním subjektům při tvorbě a zavádění výukových materiálů, jejich testování, tvorbě metodik, jejich užívání a školení učitelů, a to nejen v oblasti zavádění nových postupů a technologií.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Poslední změna: 3. srpen 2018 10:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám