Lékařská fakulta v Hradci Králové

Na této stránce najdete kompletní nabídku Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Biofyzikální laboratoř

Tým lékařské biofyziky pracuje v oblasti medicínského a biomedicínského výzkumu. Naší snahou je mezioborová spolupráce orientovaná na návrh, realizaci a testování přístrojů i materiálů pro odvětví zdravotnické techniky a medicíny, s využitím nejmodernějších technologií a poznatků současné vědy. Spolupracujeme na mezinárodních výzkumných projektech, ale i s komerčními partnery v našem regionu.


Nabízíme:

  • Modelování a testování teplotních a mechanických vlastností, dlouhodobé stability, řízené degradace různých typů tkáňových výztuží a podpor (stentů), ortodontických přípravků a pomůcek (materiály s tvarovou pamětí a biodegradabilní materiály).

  • Poskytování odborných konzultací a testování ambulantních informačních systémů, statistické vyhodnocování a zpracování dat.

  • Vývoj a testování medicínských přístrojů a laboratorních zařízení.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Elektrofyziologická laboratoř pro hodnocení zrakového vnímání

Elektrofyziologická laboratoř pro hodnocení zrakového vnímání má dlouholetou tradici ve výzkumu i vývoji diagnostických aplikací zrakových evokovaných potenciálů (visual evoked potentials – VEPs) a potenciálů kognitivních. Aktuálně byl v laboratoři vyvinut mobilní přístroj pro testování VEPs i mimo laboratorní podmínky, což významně rozšíří možnosti jejich využití.


Nabízíme:

  • Hodnocení zpracování zrakové informace na ně-kolika různých mozkových úrovních (primární, asociační nebo kognitivní zrakové oblasti).

  • Objektivní diagnostiku vybraných neuro-oftalmologických a psychiatrických chorob, monitorování progrese těchto onemocnění nebo efektivity jejich léčby.

  • Design a realizaci experimentů využívajících VEPs pro teoretický výzkum mozkových funkcí nebo klinické studie.

  • Analýzu a statistické hodnocení výsledků experimentů se zaměřením na biosignály.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.
Laboratoř bezkontaktních technologií

Využití bezkontaktních technologií v naší laboratoři je zaměřeno na vývoj specifických zařízení a kompenzačních pomůcek v oblasti asistenčních technologií v medicíně. Výzkumný tým se úzce specializuje především na potřeby pacientů s vysokou míšní lézí s diagnózami vysoké kvadruplegie, pentaplegie a některých myopatických onemocnění. Používáme senzory pro sledování pohybu očí, vyvíjíme unikátní software pro interakci pacienta s virtuálním a reálným prostředím v domácnosti. Systém propojení technologií s reálnými potřebami uživatelů je stále inovován a ověřován na vybraných pacientech. Pacient získá vyšší míru soběstačnosti a nezávislosti na asistenci další osoby. Ve spolupráci s externími subjekty disponujeme komplexním bezkontaktním systémem ovládání, který se v současné době připravuje ke komerčnímu využití. Ovládání počítače pomocí kamery nebo hlasu je všeobecně známo, ale způsob ovládání specifických zařízení pomocí zrakových pohybů nebo hlasových povelů je poměrně nové odvětví. Výzkumný tým využívá stávající stav poznání těchto technologií a řídicích systémů a doplňuje ho o specifické propojení s nejrůznějšími praktickými zařízeními v domácnosti. Umíme kombinovat individuální software s důmyslně a originálně řešenými ovládacími a potvrzovacími prvky.


Nabízíme:

  • Návrh bezkontaktního systému pro ovládání specifických zařízení pomocí očních pohybů.

  • Poradenství v oblasti očních senzorů.

  • Testování a vyhodnocování systému pro pacienty s omezením pohybu v reálném prostředí pro případnou komercializaci.

Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce.Poslední změna: 27. únor 2019 13:07 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám