Husitská teologická fakulta

Na této stránce najdete kompletní nabídku Husitské teologické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud máte zájem o kompletní nabídku, navštivte hlavní stránku.


Akademické poradenské centrum

Poradenské centrum poskytuje duchovní, studijní, kariérové a psychologické poradenství pro studenty UK. Centrum dále poskytuje odborné poradenství pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami, podporu při volbě studijního programu pro uchazeče o studium se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytuje speciální intervence pro studenty s postižením (sluchu, zraku a řeči), intervence pro studenty se specifickými poruchami učení. Centrum dále poskytuje intervence zahraničním studentům či studentům z minoritních skupin obyvatel se specifickými jazykovými potřebami, krizovou podporu studentům v těžké životní situaci, duchovní podporu klientům a jejich rodinám v těžké životní situaci, informace a poradenství o náboženství a sektách. Akademické poradenské centrum plní také funkci expertního pracoviště pro ostatní fakulty Univerzity Karlovy.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).Duchovní dějiny Prahy

Díky svému multidisciplinárnímu zaměření nabízí Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy přednášky zaměřené na historii a svéráz hlavního města České republiky především v ohledu duchovním. Semináře určené pro pracovníky v oblasti cestovního ruchu, jakými jsou především průvodci, seznámí posluchače s dějinami katolické církve v Praze, s působením Mistra Jana Husa a jeho následovníků, s obdobím vrcholného rozkvětu pražských měst a v neposlední řadě s náboženstvím a kulturním odkazem pražské židovské komunity.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Katedra religionistiky

Záměrem bádání v oblasti religionistiky na HTF UK je tematizovat jednotlivá náboženství současnosti i minulosti a zároveň reflektovat problematiku vědeckého studia náboženství. Vědomí kulturní podmíněnosti a konstruktivní povahy religionistického poznání se odráží v rozsahu, který věnujeme disciplíně samotné, jejím dějinám, ohledání jejích východisek a předpokladů a metodám religionistického výzkumu. V oblasti dějin náboženství klademe důraz především na studium náboženství starověkého Předního východu a studium velkých monoteistických systémů: judaismu, křesťanství a islámu, a to z hlediska jejich dějin, soudobé problematiky a vzájemných vztahů. Dalším specifikem je důraz na současné podoby duchovního života.


Kompletní informace včetně kontaktů najdete ve vizitce (PDF).


Poslední změna: 25. červen 2018 11:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Centrum pro přenos poznatků a technologií Univerzity Karlovy


Adresa kanceláře:

Petrská 1180/3

110 00 Praha 1

Telefon: +420 224 491 255

E-mail:

Kontakty na tým


Korespondenční adresa:

Ovocný trh 560/5

116 36 Praha 1


IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208


Spojte se s námi na LINKEDIN


Jak k nám